Oriol Montesó

Oriol Montesó

Tarragoní d'adopció va ser cap d'informatius de Canal Català Tarragona. Actualment és redactor del setmanari NotíciesTgn. Twitter: @OriolMonteso