Universitat

Un estudi amb investigadors de la URV distingeix quatre personalitats diferents: pessimistes, optimistes, envejosos i confiats