El Port de Tarragona creix un 6,9% durant el mes de maig

Els productes agroalimentaris mantenen un espectacular creixement

Per . Actualitzat el

El Port de Tarragona ha registrat un creixement del 6,9% durant el mes de maig, superant els 2,8 milions de tones mogudes (càrrega i descàrrega). En l’acumulat dels cinc primers mesos de 2018, l’increment se situa en el 6,8% i ja supera els 14 milions de tones (14,3Mt).

Si desglossem les dades, destaca el creixement en el tràfic de sòlids a lloure (+112%), amb més de 946 mil tones durant el mes de maig. Pel que fa a càrrega general, l’increment és del 7,5%, amb 222 mil tones mogudes. El tràfic de productes moguts amb contenidor també registra un increment del 40%. Si mirem els líquids a doll, durant el mes de maig es van moure 1,6 milions de tones, la qual cosa suposa una baixada del 16,5%, baixada justificada per l’aturada tècnica de Repsol.

Hub agroalimentari

Mirant les dades per tipus de mercaderia, en l’acumulat de l’any (gener-maig), destaquen els productes agroalimentaris (2,4Mt), amb un increment del 66,6%, sent els cereals i les seves farines el tràfic que més ha crescut (+167,3%), amb 1,7 milions de tones. A més, cal destacar també el tràfic de fruites, hortalisses i llegums, amb un increment del 97,3% i un total de 92.101 tones mogudes.

D’altra banda, el tràfic de paper i pasta de paper continua la seva tendència a l’alça amb un 54% de creixement i un total de 256.362 tones mogudes. Pel que fa als minerals no metàl·lics, l’increment es manté amb un 101,6%, destacant la sal comuna, amb un creixement del 126,2%. En els productes químics, un altre dels tràfics destacats, l’increment és del 5,2%.

Pel que fa als tràfics més específics, com són vehicles i animals vius, dintre de la diversificació de càrrega, cal assenyalar que el tràfic de vehicles es manté, amb 89.196 unitats mogudes en l’apartat d’automòbils de turisme durant els primers cinc mesos de l’any, i el d’animals vius registra ja un moviment de 83.231 caps de bestiar embarcats. Si mirem les dades de creuers, durant els primers cinc mesos de 2018 van fer escala al Port 17 creuers (+240%) i van arribar 21.304 passatgers (+1175,7%).

De gener a maig, el nombre de vaixells mercants que van sortir del Port de Tarragona va arribar als 1.109.