Santa Tecla incorpora el darrer avenç tecnològic en la prevenció de la legionel·la

El nou sistema Legiopack impedeix la presència del bacteri a la xarxa d’aigües sanitàries sense l’ús de productes químics