Suspès el Pla parcial de la Budellera

S’iniciarà un procés de diàleg informatiu amb les entitats que han presentat al·legacions

Per . Actualitzat el

El govern municipal presentarà en el pròxim plenari la suspensió del tràmit del Pla parcial urbanístic 24 La Budellera. Això implicarà tornar a començar de nou un procés que, com a mínim, durarà nou mesos però que es preveu que sigui més llarg i que ha de desembocar en una nova aprovació del pla. La causa d’aquest canvi de rumb del PP24 és l’informe que la Comissió Territorial d’Urbanisme del Camp de Tarragona (CTUT) va emetre el passat 27 de gener. Segons la portaveu del Govern municipal, Begoña Floria, el document incloïa «modificacions substancials» i, per tant, «per llei és obligat retirar el projecte».

Això implicarà que la Junta de Compensació de la Budellera tindrà un termini màxim de tres mesos per presentar un nou Pla parcial. Des del moment que el presentin, l’Ajuntament tindrà tres mesos per fer una nova aprovació inicial. Després es posarà a exposició pública i s’obrirà el període d’al·legacions. Es resoldran les al·legacions i es demanarà informe a la Comissió Territorial d’Urbanisme del Camp de Tarragona i, per últim, l’aprovació definitiva per part de l’Ajuntament.

El nou Pla parcial haurà de complir les prescripcions tècniques de la comissió d’urbanisme del Camp de Tarragona i els informes sectorials. El principal requisit del nou pla, segons ha explicat Floria, és que la urbanització es dugui a terme de forma esgraonada, o sigui que s’ha de desenvolupar en àmbits més petits i no de cop. També s’han de garantir els accessos a l’A-7, mantenir les 40 hectàrees de zona verda que ja incloïa l’anterior pla, integrar el torrent en la disposició urbana i suplir la mancança d’equipaments de la zona.

A banda, Floria ha explicat que l’Ajuntament iniciarà un procés de diàleg informatiu amb les parts afectades, associacions i entitats, per explicar quins són els passos a seguir després de l’informe de la Comissió d’Urbanisme de la Generalitat i el procés que se seguirà a partir d’ara. En aquest sentit, ha subratllat que «una vegada la Junta de Compensació presenti el nou pla, es procedirà a l’exposició pública i es permetrà presentar novament al·legacions».

Descartada la mesa de diàleg

Tot i que, a mitjans de gener, l’alcalde Ballesteros es va comprometre a «establir una mesa de diàleg per posar-nos d’acord», la portaveu del govern municipal ho ha descartat perquè diu «no volem confrontacions». En aquest sentit, la CUP, que celebra la suspensió del tràmit d’aprovació del Pla Parcial Urbanístic 24, ha emès un comunicar on lamenta, en declaracions de la portaveu de la CUP, Laia Estrada, que «no s’aprofiti per a possibilitar un espai on es puguin contraposar els diferents interessos i punts de vista en joc, per part dels diferents agents implicats».

La formació anticapitalista, de fet, va ser un dels agents que va presentar al·legacions i temen que l’estratègia del govern de reunir-se amb cada col·lectiu per separat, tingui l’objectiu de «debilitar la força» de les entitats veïnals, socials i ecologistes que han mostrat la seva disconformitat amb el pla de la Budallera. Per això, està convençuda que «una mesa de diàleg conjunt deixaria palès que aquest pla urbanístic no respon a l’interès general».

Tràmits administratius

La Junta de govern local celebrada el 22 de setembre del 2016 va aprovar inicialment el Pla parcial urbanístic 24, la Budellera, presentat per la Junta de Compensació provisional del sector.

El Pla es va posar a exposició pública el 20 d’octubre del 2016 (BOP) i es va notificar individualment als propietaris inclosos a l’àmbit. Els propietaris que van resultar desconeguts o il·localitzables se’ls hi va notificar mitjançant un edicte publicat al BOP el 16 de gener i el 16 de febrer va finalitzar el període d’al·legacions. Per tant, el període d’al·legacions va començar el 20 d’octubre del 2016 i va finalitzar el 16 de febrer del 2017, en total se’n van rebre 37.

El POUM

La Budellera és una de les àrees de desenvolupament residencial de Tarragona que abasta els terrenys situats al nord de la carretera nacional 340, més amunt del sector Mas Sanroma i Cala Romana, el sud de l’Autovia A-7, a l’est el Club Gimnàstic i a ponent del nucli de Boscos de Tarragona.

El Pla parcial de la Budellera està qualificat com a sòl urbanitzable delimitat predominantment destinat a ús residencial d’habitatge, en el POUM (Pla d’Ordenació Urbana Municipal) de Tarragona vigent des de l’any 2013.

El pla és discontinu perquè comprèn dos subsectors, el de la budellera amb 121,85 Ha i el de la platja Llarga amb 10,54 Ha. La superfície total de l’àmbit és de 132,49 hectàrees.

El POUM assenyala que el desenvolupament d’aquest sector és per dotar a la ciutat d’un eixample residencial cap a llevant i “completar la trama urbana de l’antic pla parcial 20 de la Vall de l’Arrabassada, que resulta del desmantellament del tram de la variant que s’ha suprimit, i relligar les urbanitzacions de Cala Romana, Boscos de Tarragona i la zona de Colls Majors”.

El POUM contempla que en aquesta zona es destini un mínim del 20 per cent a habitatges de protecció pública i un 10 per cent d’habitatge a preu concertat.

Dels objectius generals del POUM, cal assenyalar, que pretén cohesionar els diferents barris de la ciutat i dotar-los d’equipaments.