Els immigrants reben menys ajuts que la població autòctona

Només el 36% de la població migrada atesa per la Creu Roja Tarragona rep prestacions, tot i que prop del 60% està desocupada

Per . Actualitzat el

 

L’observatori de Creu Roja desmitifica la idea que els immigrants reben més ajudes que els autòctons. Si bé la situació crítica es repeteix tant en el marc de famílies nouvingudes com originàries de l’estat espanyol, l’informe presentat per l’ONG posa sobre la taula unes dades significatives que molts col·lectius i polítics xenòfobs tenen al seu abast i poden consultar abans de culpar la població immigrant de la manca de recursos.

Creu Roja alerta que només el 36% de la població immigrada que atén a les comarques de Tarragona rep prestacions, tot i que el 59,8% està en situació de desocupació. Un percentatge, aquest darrer, que s’ha d’agafar amb cautela, ja que la meitat del 40%, tot i que treballa, ho fa sense contracte malgrat que la immensa majoria té la seva situació regularitzada. Aquest fet ja implica que no generen futures prestacions i uns sous per sota del salari mínim interprofessional. En aquest sentit, una altra dada esfereïdora de l’observatori indica que prop del 70% d’aquestes persones immigrants ocupades cobren menys de 500 euros, molt per sota dels 655,20 euros que marca el salari mínim interprofessional.

Segons l’informe, es constata que entre les persones d’origen immigrant que van arribar a casa nostra durant els anys de bonança econòmica s’han cronificat situacions de pobresa i vulnerabilitat. Es tracta majoritàriament de famílies provinents del Magrib i, en menor mesura, d’Amèrica del Sud o Central i d’altres punts de l’Àfrica. Persones que presenten majors índexs de vulnerabilitat que l’autòctona per les dificultats afegides que tenen per trobar una feina, pels llocs de treball que se’ls ofereix en molts casos (sense contracte, temporals, amb sous baixos…) i pel fet de no tenir una família o amics als que recorre quan les coses van maldades. Tot i això, i en part a causa d’això, aquest segment de la població rep menys prestacions de les administracions que els ciutadans nascuts a l’estat espanyol si comparem les dades d’aquest observatori amb les publicades per Creu Roja de 2013. Aleshores, un 69% de les persones autòctones en situació vulnerable rebien prestacions.

«La taxa del risc de pobresa de la població estrangera que viu a Catalunya (57%) triplica el del total de la població (20%) i ja era el doble (40%) abans de la crisi», explica la coordinadora de Creu Roja Tarragona, Anna Sabaté. «I a això s’afegeix que tenen menys prestacions, no perquè no ho necessitin, sinó per la seva precarietat laboral anterior».

Per il·lustrar la tragèdia que viuen les famílies que van venir a les nostres contrades a fer-nos les feines que ningú volia, l’informe posa sobre la taula uns percentatges que criden l’atenció: el 60% de les famílies ingressen de 300 a 700 euros al mes, mentre que el 23,4% no té cap mena d’ingrés. Cal tenir en compte que, només en concepte d’habitatge (majoritàriament lloguer) i subministraments, tenen despeses de 300 a 800 euros al mes en el 58,4% dels casos. Prop del 44% té alguna mensualitat pendent de pagament, ja sigui de lloguer o d’algun subministrament bàsic. El 28,5% de famílies amb fills en edat escolar no poden pagar el menjador. L’alimentació del 53,8% de les persones enquestades depèn principalment d’ajudes i donacions d’amics o familiars. El 58,2% té dificultats per garantir que els fills i filles tinguin una alimentació adequada en períodes de vacances escolars.

De fet, l’ajuda alimentària ha centrat bona part de les accions dels programes de lluita contra la pobresa de la Creu Roja. El 2015, al conjunt de la demarcació, es van repartir aliments a 17.428 persones (autòctones i immigrants), i a banda, es van repartir 3.497 kits.

Perspectives descoratjadores
Abans de la crisi, Creu Roja atenia unes 8.000 persones amb els seus projectes de pobresa i, actualment estem parlant de 30.000. «Aquesta xifra preveiem que anirà a la baixa progressivament però mai més tornarem a les 8.000 persones. I, per tant, en els pròxims anys hi haurà una borsa de pobresa acusada que serà crònica entre molts sectors de la població que abans no hi formaven part», diu Sabaté.

Podeu veure el vídeo de l’observatori de la Creu Roja dent clic aquí.