Així serà l’Anella Mediterrània dels Jocs 2017

El projecte s’ha aprovat per 19 vots a favor, del PSC, C’s, PP, CiU i UDC, i 6 en contra, d’ERC i la CUP

Per . Actualitzat el

El Ple municipal  ha aprovat el projecte bàsic de la urbanització de l’Anella Mediterrània dels Jocs Mediterranis Tarragona 2017, un tràmit ja previst quan Smhausa  va adjudicar el passat 8 d’octubre del 2015 la redacció del projecte executiu d’urbanització de l’Anella i la posterior execució d’obres a la UTE formada per Carbonell Figueras SA, Aquambiente i Acsa-Sorigué,  per 9.227.650 milions d’euros, IVA inclòs.

El projecte s’ha aprovat per 19 vots a favor, del PSC, C’s, PP, CiU i UDC i 6 en contra, d’ERC i la CUP.

Una vegada aprovat el projecte bàsic de la urbanització de l’Anella Mediterrània de Tarragona 2017,  s’exposarà al públic durant quinze dies i si no hi ha al·legacions, a finals del mes març començaran les obres d’urbanització en una superfície de 331.629 metres quadrats.

El projecte bàsic
El projecte bàsic d’urbanització de l’Anella Mediterrània dels Jocs Mediterranis 2017 defineix les obres necessàries a realitzar en la zona que delimita al nord amb el sector PP-10, a l’est amb el carrer del Riu Siurana, al sud amb l’avinguda del president Tarradellas i a l’oest amb el Camí de la Coma.

Un aspecte rellevant en el disseny de l’Anella Mediterrània és el tractament que es proposa a les aigües de pluja procedents de la urbanització del PP-10 i la incorporació de sistemes urbans de drenatge sostenible. Per donar solució a la gestió d’aquestes escorrenties es va ubicar dins l’Anella un llac de laminació que compleix funcions lúdiques i ornamentals del conjunt del nou parc de l’anella 2017.

El projecte bàsic d’urbanització de l’Anella Mediterrània dels Jocs presenta dues modificacions de caràcter paisatgístic respecte a l’inicial, d’una banda, s’ha reubicat el llac ocupant el buit deixat perquè no es construirà l’estadi efímer i, d’altra, s’ha ampliat l’enjardinament a la totalitat de l’àrea del PP-10 inclosa dins de l’àmbit de l’Anella.

Tres projectes executius
El projecte bàsic d’urbanització de l’Anella Mediterrània es desplegarà en tres projectes executius. El projecte bàsic defineix les característiques generals funcionals, formals, constructives i econòmiques del projecte d’urbanització pre-jocs i post-jocs.

El primer projecte executiu defineix els treballs del moviment de terres i enderrocs per executar alineacions i rasants dels vials, a més de les xarxes de serveis sota rasant: clavegueram, subministres d’aigua, hidrants, xarxa elèctrica, xarxa de telecomunicacions, xarxa de gas, etc.

El segon projecte executiu inclourà el moviment de terres de la zona del llac i de la zona verda, paviments, enllumenat públic, llac, jardineria, mobiliari urbà i reg.

El tercer projecte executiu tindrà la informació necessària per realitzar els treballs post-jocs corresponents a jardineria, reg, enllumenat públic, etc.

El llac de laminació situat a l’oest de la urbanització de l’Anella Mediterrània és, segurament, l’element més singular del parc. Té una triple funció: reguladora, ecològica i paisatgística.

ERC i la CUP, únics vots en contra

El grup municipal d’ERC-MES-MDC ha votat en contra de l’aprovació del projecte bàsic d’urbanització de l’Anella Mediterrania per la inclusió d’un punt que atorga competències exclusives a la Junta de Govern Local per aprovar els projectectes executius que serán necessaris en els propers mesos per tirar endavant les obres de l’Anella.

‘No tenen la nostra confiança per encarregar-se vostès sols de prendre aquestes decisions, això seria donar-los un xec en blanc’ ha explicat el portaveu del grup Pau Ricomà dirigint-se a l’equip de govern, qui ha afegit que ‘l’equip de govern cada cop està restringint més la presa de decisions a l’Ajuntament i la seva manera de fer no ens genera confiança. Fins ara han treballat improvisant, a corre cuita i sense donar la informació a tots els grups municipals’.

Els republicans han demanat que es retiressin els punts on es delegava en la Junta de Govern Local l’aprovació dels projectes executius per poder abstenir-se en la votació, una proposta que ha estat rebutjada per l’alcalde Josep Fèlix Ballesteros qui ha promès que a partir d’ara es donarà tota la informació a tots els grups municipals.

Des del grup municipal han reiterat la seva preocupació per l’endeutament que pot suposar pels tarragonins la gestió que l’equip de govern està fent amb els Jocs.

La CUP de Tarragona també va votar en contra de l’aprovació per considerar que són «un acte irresponsable que generarà un nou deute inassumible per a la ciutat».