La temporalitat laboral frega el 90%

Tot i la baixada de l’atur se segueixen perden contractes indefinits

Per . Actualitzat el

El nombre d’aturats va baixar aquest maig fins a les 61.545 persones a les comarques de Tarragona i Terres de l’Ebre. Això implica que hi ha 2.824 aturats menys respecte al mes passat, o sigui un -4,39%, i 6.708 aturats menys si ho comparem amb el maig de 2014. Aquest decrement interanual tan significatiu fa de Tarragona la segona província de Catalunya amb millor comportament en comparació a l’any passat per darrere de Barcelona que perd 46.157 aturats, un -10,42%.

El sector serveis és el que estira del carro de l’ocupació a la nostra demarcació i és el causant de dues terceres parts de la millora mensual, contribuint en 1.882 aturats menys dels 2.824 totals. La resta de sectors també tenen un comportament positiu. L’agricultura tancava el maig amb 370 aturats menys; la indústria en restava 259; i la construcció, 199.

Tot i aquestes dades a priori positives, la precarietat laboral segueix sent la nota predominant. Un fet que es posa de manifest amb la temporalitat imperant en els contractes. Dels 103.827 contractes que hi ha a la província, només 10.723 són indefinits, un 10,33% del total. Si comparem aquesta dada amb la del mes d’abril, constatem que s’han perdut 149 contractes indefinits. Però la dada més preocupant és veure com en relació a l’any passat també es perden 150 contractes indefinits. Per tant, el Govern espanyol segueix salvant els mobles amb xifres que a primera vista semblen positives a costa de la qualitat laboral dels seus ciutadans que veuen com el 89,67% dels contractes vigents a Tarragona són temporals. O sigui que de 103.827 treballadors contractats a la província, 93.104 no tenen garanties de tenir feina d’aquí a sis mesos, ni dret a una indemnització. Aquest fet té un efecte directe en l’economia del territori i de l’Estat (on els percentatges encara són pitjors), ja que com que no tenen garanties laborals les famílies són més reticents al consum.

Creix l’afiliació a la Seguretat Social

Per altra banda, es confirma que la millora en les xifres de l’atur no ve donada per la fugida de cotitzants del sistema espanyol, ja que es registra un creixement del 2,22% en el nombre d’afiliats tarragonins a la Seguretat Social. En total ja hi ha 283.291 afiliats dels quals 54.451 són autònoms.