«L’administració ha de donar el màxim suport a les entitats dedicades a les persones discapacitades»

Anna Vendrell és la directora dels serveis territorials del departament de benestar social i família de la Generalitat de Catalunya a Tarragona

Per . Actualitzat el

Quina és l’aposta del govern de la Generalitat envers la discapacitat?
En els darrers pressupostos, malgrat els ajustos, les polítiques socials s’han mantingut. La percepció pot semblar contrària perquè les necessitats augmenten. Pràcticament el 80% del pressupost de Benestar i Família es destina a la promoció de l’autonomia personal.

Com s’articula l’atenció a les persones discapacitades?
Fins ara ha estat molt important el rol que han mantingut les entitats que atenen aquestes persones. Són les que, si mirem 30 anys enrere, van fer el primer pas i sempre han lluitat pel discapacitat, defensant els seus interessos perquè aquest és el seu paper. I des de l’adminstració el que hem de fer és donar-los el màxim suport i aplaudir aquesta dinàmica.
Les entitats tenen una relació directa i diària i són les que estan més legitimades per fer-nos aquest recordatori i, si cal, estirar-nos les orelles. Presten un excel·lent servei i des de l’administració els hem de dotar de recursos.
Com que la persona discapacitada ja no està estigmatitzada cada cop necessitem més places. I en això estem treballant. El departament s’està esforçant moltíssim, però la realitat és la que és. Suposem que amb els pressupostos de l’any que ve l’esforç hi seguirà sent i treballarem estretament amb les entitats per intentar donar resposta a aquesta demanda.

I no es plantegen nous models més enllà de la subvenció?
Un dels projectes que estem aplicant és el de la concertació de places. Enguany ja ho hem començat a pactar amb diverses entitats que ja no hauran d’estar pendents cada any de si surten convocatòries de subvenció. Jo crec que això garantirà i donarà continuïtat al pagament d’aquestes places i a la prestació del servei.

Com afectarà això els usuaris?
El fet d’arribar a aquest concert implica que hi haurà un copagament, el qual es calcularà d’acord amb la prestació o pensió que cobra el beneficiari. A la nostra cartera de serveis hi ha un preu estipulat i hi haurà un copagament. De vegades l’usuari haurà d’aportar més i de vegades no res, això dependrà de la persona.

Al territori ja s’està implantant el copagament, doncs?
Hi estem treballant. A Tarragona i comarques hi ha unes 13 entitats i ja tenim encarrilat el concert amb una tercera part. L’objectiu és que el 2015 s’hagi concertat amb totes les entitats.

I quina és la resposta de les entitats davant d’aquest nou model?
Molt receptiva. Tothom entén que és un bé per a tots i la qüestió és parlar amb totes les entitats perquè cadascuna té les seves particularitats.

Quina percepció hi ha dels discapacitats?
Aquí s’ha avançat molt. Als discapacitats se’ls ha de tractar amb absoluta normalitat. Però, com que la desigualtat d’oportunitats encara existeix hem de continuar lluitant perquè puguin optar a una millor inserció laboral i a una vida digna.

Creix la inserció?
Sí, però s’ha de fer molt més.