Pau Ricomà

Pau Ricomà

Tarragoní, independentista i republicà. Crec en la iniciativa personal i que la dimensió autèntica de la persona només es pot trobar en el seu compromís cívic. Llicenciat en història, interessat per la sociologia i la comunicació política. Casteller i nastiquer apassionat. Em podeu trobar a Facebook i a Twitter (@pauricoma).