Carme López

Carme López

Durant aquesta època de fred passem més temps dins d’espais tancats i menys ventilats, la qual cosa afavoreix que les mucoses es ressequin i augmenti el risc d’infecció