La mascareta torna a ser obligatòria en tots els centres sanitaris i sociosanitaris de Catalunya

La Generalitat decreta l’obligatorietat de l’ús de la mascareta als centres sanitaris, com ara al CAP, al CUAP o als hospitals, i sociosanitaris.

Per . Actualitzat el

Davant l’increment de contagis per virus i infeccions respiratòries, com grip, covid, bronquiolitis i pneumònia, el Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya ha fet pública avui la resolució on s’adopta l’obligatorietat de l’ús de la mascareta a tots els centres i serveis sanitaris del territori.

Així doncs, la decisió s’aplica a totes les persones de 6 anys en endavant sempre que es trobin en centres sanitaris (CAP, CUAP i hospitals) i sociosanitaris. Aquesta obligació s’estén a totes les persones treballadores, els visitants i els pacients, amb l’excepció de persones ingressades quan romanguin en la seva habitació. També es recomana el seu ús en les residències, en cas d’aparició de símptomes, i en persones simptomàtiques quan es trobin en espais compartits.

Aquesta resolució té una vigència de 15 dies naturals a comptar des de la data de la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, és a dir, des d’avui dia 9 de gener fins al 24 de gener.