La Casa Sant Josep forma part del programa Ocell de Foc d’acompanyament i inserció laboral de joves amb problemes de salut mental

El projecte vol impulsar iniciatives de suport emocional, formatives i laborals per als joves en el marc de l’economia social

Per . Actualitzat el

Ocell de Foc es desplegarà per tot el país, al llarg de dos anys, amb un pressupost de 9,9 milions d’euros, a través d’una xarxa formada per 22 nuclis, la participació de més de 300 entitats i l’objectiu d’atendre a 40.000 joves d’entre 16 i 30 anys amb problemàtiques de salut mental, amb l’objectiu de millorar el seu benestar emocional i qualitat de vida i assolir la seva inserció laboral o la recuperació del seu itinerari formatiu.

A les comarques del Tarragonès i l’Alt Camp, despleguen el programa Ocell de Foc TAC les Fundacions Ginac, Casa Sant Josep, Bonanit i l’Associació Egueiro de Valls, amb l’objectiu d’atendre a un mínim de 2.000 joves al llarg dels dos anys de programa. Les entitats faciliten dos punts de trobada i el telèfon i email de contacte per als i les joves i entitats que se’n vulguin informar:

Ocell de Foc ofereix als i les joves un espai on fer xarxa, informar-se dels recursos i oportunitats del territori, exposar les seves idees i crear una comunitat, per donar resposta a les necessitats derivades de l’atur juvenil i de l’abandonament prematur dels estudis, que sovint està associat a un detriment en la salut mental i física dels joves, a possibilitats més grans de patir desocupació de llarga durada, a tenir salaris baixos o condicions de feina precàries, entre altres.

Dimarts 6 de juny s’ha presentat el programa en dues rodes de premsa a Tarragona i Valls, que han comptat amb la presència del Sr. Josep Vidal i Fàbrega, director general d’Economia Social i Solidària, el Tercer Sector i les Cooperatives i la Sra. Isabel García, subdirectora general de Treball en la Diversitat i el Tercer Sector, i responsables de les entitats impulsores.

El projecte Ocell de Foc ofereix, a través del suport a les entitats socials de territori:

  • Acompanyament a les persones joves en l’elaboració i el desenvolupament del seu itinerari de vida independent i del seu itinerari laboral i/o retorn al sistema educatiu; derivació cap als recursos públics existents (programes de formació, de garantia juvenil, de transició al món laboral o a l’educació postobligatòria) i coordinació amb els serveis especialitzats de salut, educació i serveis socials.

  • Atenció grupal i creació d’espais de trobada, aprofitant els recursos existents al territori, per compartir experiències, fomentar l’establiment de relacions positives, de suport, apoderament, autoorganització, participació i implicació en la comunitat.

  • Col·laboració amb les entitats de l’esport, la cultura, el lleure, etc. que atenen les persones joves per detectar la problemàtica de salut mental, atendre-la i informar-ne les persones joves.

  • Activitats de sensibilització a la ciutadania sobre salut mental, abandonament educatiu, desigualtats de gènere i a possibilitats d’atenció i millora, per trencar estereotips i donar visibilitat a la problemàtica.

Entitats integrants del projecte Ocell de Foc del Tarragonès i l’Alt Camp

La FUNDACIÓ GINAC és una entitat d’iniciativa social, sense ànim de lucre, que treballa per millorar la qualitat de vida de les persones amb més dificultats de la comarca de l’Alt Camp, amb serveis d’atenció diürna, habitatge, formació i inserció laboral i Centre Especial de Treball.

L’ASSOCIACIÓ EGUEIRO és una entitat sense ànim de lucre, integrada a la Xarxa d’Atenció a les Drogodependències de la Generalitat de Catalunya, que fa més de 30 anys que treballan de forma ininterrompuda per la rehabilitació, formació i reinserció de persones amb problemes de drogodependències.

La FUNDACIÓ CASA SANT JOSEP, entitat adherida a la Xarxa Santa Tecla Sanitària, Social i Docent, treballa en favor de la infància i adolescència en situació de risc o desprotecció, oferint diferents serveis per a l’atenció d’infants, joves i famílies.

La FUNDACIÓ BONANIT contempla l’atenció integral a les persones en situació de desemparament i sense llar, amb l’objectiu de garantir-ne la higiene personal, l’alimentació i un lloc per dormir i proporcionar acompanyament social i orientació sobre serveis i recursos.