La Xarxa Santa Tecla incorpora quatre vehicles 100% elèctrics

És una de les mesures inclosa en el seu camí cap a la transició energètica i l’ús eficient de recursos

Per . Actualitzat el

La Xarxa Santa Tecla, seguint les directrius que marca la seva responsabilitat social i ambiental, està fent una aposta decidida cap a una transició energètica i cap a l’ús eficient de recursos, amb l’objectiu de reduir el seu impacte en el medi ambient.

La darrera acció en aquest sentit ha estat la renovació de la flota del servei logístic amb l’adquisició de quatre vehicles 100% elèctrics.

Aquests vehicles, que han estat serigrafiats amb el lema “Tenim cura de tu i del medi ambient”, aniran destinats als serveis de jardineria del Centre Especial de Treball, al servei de PADES del Baix Penedès, al servei de logística i al servei de manteniment (equip àrea social).

 

La RSC, un eix estratègic
La Responsabilitat Social Corporativa (RSC) és eix estratègic de la Xarxa Santa Tecla, que integra les expectatives dels seus grups d’interès i de la societat en conjunt amb l’objectiu de promoure la sostenibilitat econòmica, mediambiental i social en les seves actuacions. En aquest sentit, en els darrers anys ja ha dut a terme diferents accions encaminades a promoure i afavorir aquesta sostenibilitat com és una aposta per l’economia circular (reducció del malbaratament alimentari; reducció i eliminació del plàstic i del paper no reciclat, millora de la gestió de residus i de la recollida selectiva); per una mobilitat i logística sostenible (revisió i optimització de les rutes de distribució per reduir el consum de combustible i les emissions, reutilització d’embalatge retornable…); per una sensibilització i formació ambiental (cartelleria de recollida selectiva de residus, estudi de criteris de compra verda…); per la reducció del canvi climàtic i l’ús eficient de l’aigua (substitució d’aixetes, instal·lació de  refredadores de menor impacte ambiental, documentació en format electrònic…) i per una transició energètica eficient (instal·lació de plaques solars fotovoltaiques, substitució d’equipaments de climatització, calderes i producció ACS per equips més eficients, il·luminació LED, equips informàtics més eficients…).