L’Hospital del Vendrell atén 100 casos de teleictus en el primer any de servei al Baix Penedès

El circuit teleictus permet guanyar un temps molt valuós en l’inici del tractament i, en alguns casos, evita trasllats urgents a centres de referència de Barcelona i Tarragona

Per . Actualitzat el

L’Hospital del Vendrell ha atès un total de 100 casos de teleictus en el primer any de funcionament del servei. Des de la seva posada en marxa, el juliol de 2021 i fins a l’agost del 2022, el centre assistencial ha donat resposta a un centenar de casos amb possible diagnòstic d’ictus entre la població del Baix Penedès. D’aquest total de pacients, 69 van ser diagnosticats com a ictus isquèmics (trombòtic o embòlic) i 10 com a ictus hemorràgics, mentre que els 21 restants van ser diagnosticats com un altre tipus de trastorn que no era ictus. Dels 69 pacients diagnosticats amb un ictus isquèmic, finalment un total de 20 van ser tractats directament amb fibrinòlisi al mateix l’hospital del Baix Penedès, evitant així el trasllat urgent dels pacients a cap dels dos centres de referència del Codi ictus més propers (Joan XXIII, a Tarragona, i Bellvitge, a Barcelona).

Durant aquest primer any de servei teleictus, el temps de resposta de l’Hospital del Vendrell en el paràmetre «porta-TAC» (des que el pacient arriba al servei d’urgències del centre fins que se li practica la prova TAC per confirmar o descartar l’ictus) ha estat d’una mitjana de 15 minuts. Pel que fa al temps de resposta en el paràmetre porta-agulla (des que el pacient arriba fins que, si és adient, se li injecta el tractament fibrinòlisi) és d’una mitjana de 40 minuts. Aquests resultats situen l’hospital vendrellenc entre els que donen una resposta més ràpida dins del grup de 14 centres que a Catalunya estan acreditats per a la pràctica de l’atenció teleictus.

Què és el teleictus?

La tècnica del teleictus s’ha anat implantant en els darrers anys en diferents hospitals comarcals de Catalunya i va arribar a l’hospital del Vendrell l’estiu de 2021, sobretot gràcies a l’impuls del servei de Neurologia de la Xarxa Santa Tecla.

Els serveis d’urgències dels hospitals amb unitat de teleictus estan connectats 24 hores al dia amb el servei de Neurologia de l’hospital de referència més proper (en aquest cas, el Joan XXIII de Tarragona). Quan el SEM avisa que està a punt de portar un pacient amb símptomes d’estar patint un ictus, el dispositiu teleictus es posa en marxa. Els professionals del servei d’urgències de l’Hospital del Vendrell es preparen per rebre el malalt i ja contacten amb l’equip de neurologia de guàrdia de l’Hospital Joan XXIII. En menys de 15  minuts de mitjana, es fan les analítiques, es monitoritza el pacient i se’l prepara per fer-li un TAC, prova que servirà per confirmar o descartar l’ictus. En uns 40 minuts, gràcies a un sistema de videoconferència, el neuròleg de referència de Joan XXIII analitza la situació clínica del pacient i els resultats del TAC en temps real i decideix si cal traslladar el malalt fins a Tarragona o a Barcelona o si, en cas contrari, es queda a l’hospital vendrellenc per a l’inici immediat del tractament amb el subministrament de fibrinòlisi intravenosa, un medicament que ajuda a desfer els episodis trombòtics i embòlics al cervell i que, en el cas de la majoria d’ictus isquèmics, és clau subministrar-lo al més aviat possible per evitar danys irreversibles en el sistema nerviós del pacient.

“A l’hora de tractar un ictus, el més important és la immediatesa. El temps de resposta és molt valuós i per això era tan necessari implantar el circuit teleictus al Baix Penedès”, apunta el Dr. Moral, cap del servei de Neurologia de la Xarxa Santa Tecla. “Els resultats en el primer any de funcionament són els que esperàvem, ja que pel volum poblacional de la comarca ja prevèiem una incidència d’uns 100 casos anuals. La posada en marxa del servei ha estat exitosa, ja que hem pogut tractar 20 pacients de manera ràpida al nostre hospital i, a més a més, hem contribuït al tractament de 80 pacients amb un diagnòstic precís i ràpid previ al seu trasllat urgent als hospitals de referència de Codi ictus de Barcelona i Tarragona. Evitem trasllats innecessaris i, quan cal derivar, es guanya molt de temps perquè ja hi ha un diagnòstic validat pel servei de neurologia de referència”, assegura el Dr. Moral. “La previsió en aquest segon any del servei teleictus és que atendrem una mitjana de dos casos setmanals, dels quals una trentena podran ser tractats amb fibrinòlisi directament aquí, de manera immediata, al nostre hospital”.

En el circuit teleictus del Baix Penedès hi intervenen directament professionals de tot l’hospital del Vendrell. Metges i metgesses, diplomats en infermeria i auxiliars del servei d’urgències, radiòlegs, tècnics en radiologia, personal administratiu, portalliteres i personal de farmàcia, laboratori i del servei d’informàtica, tot sota la coordinació del servei de Neurologia.