Aprovades les Normes urbanístiques provisionals de la ciutat de Tarragona

Empararà l’ordenació de la ciutat fins que es pugui aprovar un nou Pla d’ordenació urbanística municipal (POUM)

Per . Actualitzat el

La Comissió de territori de Catalunya, reunida extraordinàriament avui, ha aprovat definitivament les Normes urbanístiques provisionals de Tarragona, un instrument de planificació senzill que donarà empara a l’ordenació de la ciutat mentre es redacta i tramita el nou Pla d’ordenació urbanística municipal (POUM), més complex, que substituirà el que va ser anul·lat per sentència judicial.

El POUM aprovat el 2013 va ser anul·lat per una sentència del Tribunal Suprem de l’any 2020. Quan això succeeix, passa a regir el planejament urbanístic immediatament anterior, en aquest cas, el Pla general de 1995. Es tracta d’un instrument àmpliament superat per la realitat i amb dificultats pràctiques d’aplicació, el que implica un alt grau d’inseguretat jurídica. És necessari que l’Ajuntament de Tarragona impulsi i redacti un nou POUM que substitueixi l’anul·lat judicialment.

Segons el director general d’Ordenació del Territori i Urbanisme, Agustí Serra, “la sentència ha de servir per redactar un nou POUM que s’adeqüi a les necessitats actuals” i, per tant, l’anul·lació “ha de ser vista com una oportunitat per adaptar-nos a la nova realitat”.

No obstant, aquest és un procés laboriós, que es pot prorrogar diversos anys. Calia trobar una solució temporal que donés cobertura a la planificació i desenvolupament de la ciutat de Tarragona fins a comptar amb aquest nou POUM.

L’Ajuntament va al·legar que, per no paralitzar totalment l’activitat urbanística i constructora de la ciutat en un context, a més, de crisi econòmica, era aconsellable disposar d’unes Normes de planejament urbanístic d’aprovació immediata i de caràcter urgent. L’objectiu és comptar amb un marc normatiu estable, que atorgui seguretat jurídica i faciliti la presa de decisions de les persones i empreses.

Tant la Comissió territorial d’urbanisme del Camp de Tarragona com la Comissió de Territori de Catalunya van informar favorablement de l’existència d’una situació d’urgència. Així, el Consell Executiu del passat 2 de novembre va aprovar suspendre la vigència del POUM de 1995, evitant la seva aplicació, i també va donar llum verda a aprovar unes Normes urbanístiques provisionals.

Just el dia següent, el dimecres 3 de novembre, la Comissió territorial d’urbanisme del Camp de Tarragona va aprovar inicialment aquestes Normes provisionals. Avui, la Comissió de territori de Catalunya, reunida amb caràcter extraordinari amb només aquest punt a l’ordre del dia, n’ha fet l’aprovació definitiva. Les Normes provisionals entraran en vigor un cop es publiquin al DOGC i tindran una vigència de quatre anys, temps durant el qual caldrà tenir redactat i aprovat el nou POUM.