La Fundació La Muntanyeta rehabilita la coberta de la residència Trèvol amb el suport de la Xarxa Santa Tecla

Per . Actualitzat el

La Fundació La Muntanyeta, entitat adherida recentment a la Xarxa Sanitària i Social de Santa Tecla, ha iniciat les obres de rehabilitació i impermeabilització de la residència Trèvol, un edifici que acull el servei d’acolliment residencial i d’assistència integral en la vida diària a 23 persones amb paràlisi cerebral.
L’edifici de la residència Trèvol de La Muntanyeta té una coberta de més de 1.100 m² que presentava deficiències des de la seva construcció, ja que s’hi produïen filtracions d’aigua que han provocat humitats i desperfectes materials a l’interior. La coberta existent està protegida per una làmina asfàltica que, pel desgast, ha anat perdent les propietats d’impermeabilització i, al mateix temps, la capa de grava que la cobreix és ja gairebé inexistent, a conseqüència de les diferents reparacions parcials realitzades durant els darrers anys, per la qual cosa ja no disposa d’aïllament tèrmic.
La nova acció realitzada, que representa una inversió de prop de 200.000 € a càrrec de la Fundació La Muntanyeta i sota la supervisió tècnica de la Xarxa Santa Tecla, millorarà les condicions de salubritat i confort tant per als usuaris i usuàries com per als professionals de la residència. L’actuació consisteix en la retirada de tot el material malmès i l’execució d’una nova coberta plana invertida no transitable. Aquesta coberta estarà integrada per un acabat de grava, amb una capa antipunxonament, aïllament tèrmic de poliestirè extrudit, una capa separadora i doble capa impermeabilitzant. A més, es col·loquen escopidors per protegir els ampits i les façanes de l’edifici per evitar el seu deteriorament. També s’instal·laran baranes de protecció per poder realitzar el manteniment de la coberta amb total seguretat.
L’acció preveu també l’arranjament de les dues casetes prefabricades de què disposa el centre i que, un cop recuperades, podran tornar a ser utilitzades com a menjador laboral, deslliurant així espai de servei a l’edifici principal de la residència. Aquesta acció de millora de l’actual ubicació de la residència Trèvol té l’objectiu de millorar el servei als usuaris i usuàries del centre.