La URV té un canal per gestionar les queixes dels estudiants sobre els usos i drets lingüístics

El Servei Lingüístic ofereix cursos gratuïts per a no catalanoparlants a l’inici del curs perquè puguin seguir les classes amb normalitat

Per . Actualitzat el

Els estudiants de la Universitat Rovira i Virgili (URV) disposen d’un canal per presentar queixes lingüístiques a la Universitat al web del Servei Lingüístic, que garanteix l’anonimat de les persones que les formulen. Les queixes, però també consultes i propostes, rebudes a través d’aquest formulari es deriven a la Comissió de Política Lingüística, que recull tota la informació de cada cas, adopta les actuacions que considera pertinents i, quan és necessari, promou canvis per millorar el funcionament de la Universitat i evitar situacions similars en el futur.

Així es preveu en el Protocol per gestionar les consultes, queixes i propostes sobre usos i drets lingüístics a la URV, que la Universitat va posar en funcionament el curs 2011-12 i que forma part de la seva política lingüística.

La política lingüística de la URV en relació a la docència es basa en els principis de transparència i de seguretat lingüística. Això vol dir que l’estudiantat pot conèixer per endavant la llengua en què s’impartirà l’assignatura en què es matricula, que pot ser en català, castellà i anglès, perquè s’anuncia prèviament a la guia docent. Per aquest motiu, la llengua d’una classe no es canvia encara que un estudiant ho demani. No obstant això, els estudiants tenen dret a utilitzar tant el català com el castellà a l’hora d’intervenir a classe, de fer treballs o de contestar exàmens, independentment de la llengua en què s’imparteixi l’assignatura.

Cursos gratuïts i de baix cost per aprendre català a la URV

La Universitat posa recursos a l’abast per avançar cap a l’ús normal i preferent del català com a llengua pròpia de la URV, augmentar el poliglotisme dels universitaris i fomentar el multilingüisme. L’oferta habitual de cursos del Servei Lingüístic va incorporar el curs passat cursos intensius adreçats específicament a estudiants de nou accés no catalanoparlants que es concentren en alguns ensenyaments. Aquests cursos són gratuïts i es fan la primera quinzena de setembre perquè tots els estudiants puguin seguir les classes amb normalitat.

A banda d’aquest recurs específic, tots els membres de la comunitat universitària tenen a l’abast els cursos de català de diferents nivells i modalitats cada quadrimestre, i també a l’estiu. Hi ha cursos per iniciar-se en la llengua (A1 i A2) i també per perfeccionar-la (del B1 al C2). En tots els casos es pot obtenir un certificat oficial. A més de català, també s’ofereix espanyol per a estrangers i es pot aprendre i perfeccionar l’anglès, el francès i l’italià.

Acord entre Generalitat i universitats per garantir el compliment de l’ús de la llengua de docència

Arran del malestar expressat pels estudiants de les diferents universitats catalanes pel canvi de llengua en la docència d’assignatures, el passat 20 de setembre, el Govern de la Generalitat i les universitats van acordar fer un seguiment semestral per disposar d’una radiografia acurada de la situació a les universitats. Així, la URV, com la resta d’universitats catalanes, lliurarà al Departament de Recerca i Universitats un informe semestral on es recolliran les incidències que es produeixin sobre canvis en la llengua de docència, així com les causes i motivacions d’aquest canvi. A més, també es farà un seguiment del compliment general de les llengües de docència en els diferents plans docents.

Amb aquesta mesura, la Generalitat busca tenir una radiografia real de l’abast de les afectacions existents i de les seves causes, i del compliment de la llengua de docència a les universitats per enfocar les polítiques que garanteixin els drets lingüístics de la comunitat universitària.

El Servei Lingüístic de la URV recull tant les dades referents a les llengües de docència, a través d’enquestes fetes a estudiants sobre les llengües en què reben les classes, com les de publicacions en revistes, congressos, llibres i tesis i les publica periòdicament a la pàgina de dades sobre els usos lingüístics.