El curs escolar arrenca dilluns al Camp de Tarragona i al Baix Penedès amb un total de 118.209 alumnes

L’oferta de Formació Professional s’incrementa a Tarragona en 22 grups

Per . Actualitzat el

El Departament d’Educació ampliarà les places en formació professional per tal de donar sortida a l’alt increment de sol·licituds en aquests ensenyaments, sobretot pel que fa als cicles de grau mitjà. El director dels serveis territorials d’Educació a Tarragona, Joan Manel Audí, afirma que “cap alumne que vulgui cursar cicles formatius de grau mitjà es quedarà sense places”.

Als serveis territorials de Tarragona s’han incrementat en 22 grups l’oferta de la Formació Professional (1 grup de noves oportunitats, 3 grups de Cicles Formatius de Grau Bàsic, 3 PFI, 6 grups de Grau Mitjà, 5 grups de Grau Superior, 1 IFE i 3 Cursos d’Especialització) dels quals 5 de Grau Mitjà i 1 PFI han estat creats de forma extraordinària.

També anuncia que “el curs 2022-23 avançarem el calendari d’inscripcions i adaptarem l’oferta formativa a la demanda de perfils professionals i a les necessitats del teixit productiu del país”. Joan Manel Audí ha recordat, tal i com ho va fer el Conseller, que “volem que aquesta sigui la legislatura de l’FP” i ha ressaltat que “apostem per l’FP perquè és inclusiva, actua com a palanca social, element d’equitat, d’inclusió, de reincorporació al sistema educatiu, d’orientació i acompanyament formatiu al llarg de la vida”.

Així mateix, el Director dels Serveis Territorials ha exposat que, a banda de la creació de noves places, l’oferta s’amplia amb la incorporació dels certificats de professionalitat. En virtut del conveni entre el Departament d’Educació i el SOC s’ofereixen un centenar de cursos a tot Catalunya que habiliten a persones desocupades per a l’exercici d’una ocupació. Aquest any es concretaran al nostre territori en 18 cursos i 288 certificats de professionalitat, que donaran sortida a molt joves.

118.209 alumnes

El proper 13 de setembre començarà el curs escolar 2021-2022 per un total d’118.209 alumnes dels diferents ensenyaments. Un curs que serà completament presencial per a tot l’alumnat de tots els cursos i etapes educatives. El director dels Serveis Territorials d’Educació, Joan Manel Audí, explica que “tindrem escoles obertes i escoles segures. Els beneficis d’obrir les escoles superen àmpliament els riscos. El risc zero, en pandèmia, no existeix. Però els beneficis d’obrir escoles superen en escreix els riscos. Les escoles obertes són l’única manera de garantir la igualtat d’oportunitats i el dret d’accés a l’educació, l’equitat i la qualitat educativa per tots els infants i joves del país”.

El curs mantindrà les principals mesures de seguretat en el marc de la pandèmia. Així, els centres s’organitzaran en grups de convivència estable, i s’introdueixen alguns canvis respecte el curs anterior: eliminació de la presa de temperatura en l’accés al centre; es permet la interacció entre grups bombolla (amb mascareta); accés de les famílies als centres amb les mesures de seguretat; i no confinament de l’alumnat vacunat en cas de positiu al grup de convivència.

Pel que fa a la previsió d’alumnat, disminueix la previsió de matriculació en algunes etapes. Així, a l’educació infantil hi ha 866 alumnes menys, 109 més a primària i, 480 alumnes més a ESO.

Pla de Salut Emocional

El director dels SSTT d’Educació a Tarragona remarca que un dels principals objectius del curs serà preservar el benestar emocional de l’alumnat i pal·liar l’efecte que la pandèmia ha generat en infants i joves. És per això que aquest curs, i a través de diferents iniciatives, Educació endega el Pla de benestar emocional i salut mental. El director ha remarcat que “aquesta és, també, una mesura per a l’equitat: el sistema educatiu no pot deixar enrere alumnat condicionat per la seva situació social o emocional”.

Entre d’altres, s’elaborarà un qüestionari universal per conèixer l’impacte de la pandèmia; es posarà en marxa un programa pilot d’intel·ligència artificial; l’App gestioemocional.cat; i es farà una valoració de l’alumnat diagnosticat amb trastorn mental. Per tal de donar suport a tot el programa, es contractaran professionals per als equips d’assessorament psicopedagògic (EAP), formats per psicòlegs, pedagogs i psicopedagogs que donaran suport a l’alumnat i als centres.

Increment de dotacions de personal

De cara al curs 2021-2022, es mantenen els 407 reforços extra, a més de 88 dotacions de personal d’atenció educativa que es van incorporar al sistema el curs passat, i s’incrementa la plantilla amb 74,5 docents.

El 2022 es convocaran noves places a concurs d’oposició, un total de 4.377 places. Aquest fet permetrà reduir l’interinatge i per tant, estabilitzar les plantilles als centres educatius. El 2018, abans de començar el procés d’estabilització, l’interinatge era del 34%, i amb les recents incorporacions arran de les darreres oposicions, la xifra s’ha reduït fins al 24%.

Mesures de seguretat als centres

Joan Manel Audí posa en valor que el curs serà 100% presencial a totes les etapes, i que els centres s’organitzaran a través dels grups estables, com va passar el curs anterior. Es mantenen les principals mesures del curs passat però s’hi introdueixen alguns canvis:

  • Eliminació de la presa de temperatura en l’accés al centre.
  • L’alumnat vacunat amb pauta complerta no haurà de fer confinament en cas de positiu al grup de convivència.
  • Al pati, els diferents grups de convivència podran interactuar amb I si es tracta del mateix grup de convivència estable, no cal dur la mascareta.
  • Les famílies podran entrar als centres mantenint totes les mesures sanitàries: si l’entrada al centre es fa pel pati l’alumnat podrà ser acompanyat per part de la família; es permet l’adaptació a l’educació infantil; i les reunions amb les famílies seran preferiblement virtuals –tot i que segons el context es pot valorar format híbrid amb totes les garanties-.
  • Es recomana iniciar les extraescolars a l’octubre, amb recomanació de 10 alumnes per grup i màxim de 15 si l’espai permet mantenir les distàncies de seguretat.

Desplegament del Pla d’Educació Digital

Amb l’objectiu de continuar amb el desplegament del Pla d’Educació Digital, es crea el proper curs la figura del mentor digital. Seran 272 docents que exerciran la tasca d’acompanyament i guia als centres per elaborar la seva estratègia digital. Tal i com ha remarcat el conseller, “la digitalització dels entorns educatius és l’estratègia de transformació educativa més ambiciosa que impulsem aquest curs. És un repte de país que la pandèmia ha accelerat. La digitalització –tan pel que fa al maquinari com a les competències-, ens ha de possibilitar una educació de qualitat inclusiva i equitativa i oportunitats d’aprenentatge al llarg de la vida per a tothom”.

També en el marc del Pla, es seguirà amb el repartiment d’ordinadors a 5è i 6è de primària i als dos primers cursos de l’ESO, que disposaran de dispositius digitals a finals de 2022.