Intrusió salina al pou que subministra el nucli urbà nord d’Altafulla

S’ha produït per l’augment del consum d’aigua a la urbanització Brises del Mar del municipi

Per . Actualitzat el

L’Ajuntament d’Altafulla i l’Empresa Mixta d’Aigües d’Altafulla han comunicat al veïnat de la urbanització Brises del Mar del municipi que, durant els controls de qualitat de l’aigua que du a terme de forma periòdica la companyia, s’ha detectat una concentració de clorurs superior al valor paramètric establert en el Real Decret 140/2003, de 7 de febrer, pel qual s’estableixen els criteris sanitaris de l’aigua de consum humà.

L’augment de la concentració de clorurs en l’aigua prové de la forta explotació que rep l’única font de subministrament d’aigua d’aquest nucli urbà d’Altafulla mitjançant l’aqüífer de Brises del Mar.

A causa de l’augment del consum d’aigua s’extreu més aigua del pou de la que pot rebre de manera natural. D’aquesta manera es crea un dèficit que provoca una intrusió salina provocant un augment de les sals (clorurs, sodi, entre d’altres) i de la conductivitat.

Segons l’Organització Mundial de la Salut (OMS), aquests valors no comporten un risc per a la salut de les persones. Malgrat això, com a mesures preventives, des de l’Ajuntament i l’Empresa Mixta d’Aigües, es recomana que la població s’abstingui de consumir l’aigua de xarxa subministrada pel pou per beure i cuinar, donat que, tot i no suposar un risc, la seva qualitat es veu afectada manifestant-se en un deteriorament del seu gust més salinitzat. Malgrat això, l’aigua es pot utilitzar per a la higiene personal, rentar la roba, netejar o regar el jardí, entre d’altres.

Al mateix temps, l’Ajuntament d’Altafulla i l’Empresa Mixta d’Aigües recorden que, des de fa mesos, estan treballant en el projecte d’interconnexió per portar aigua del Consorci d’Aigües de Tarragona a la urbanització de Brises del Mar amb una inversió de 448.616,33 euros on l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) en subvencionarà uns 170.000.

D’aquesta manera, es podrà reduir l’explotació del pou de Brises del Mar, baixant l’estrès hídric produït a l’aqüífer i, com a conseqüència, decréixer la concentració de clorurs de l’aigua i millorar significativament la seva qualitat. Des del consistori, es prega fer un ús responsable de la xarxa fins que aquesta connexió sigui possible, alhora que és conscient de les molèsties que pugui produir i agraeix la comprensió de veïnes i veïns.