El PADES amplia l’horari de cobertura d’atenció als pacients

El programa d’Atenció Domiciliària i Equips de Suport amplia l’atenció a 12 hores diàries els 365 dies de l’any

Per . Actualitzat el

En el marc del Pla director sociosanitari (PDSS) del Departament de Salut, des del passat 26 de juliol el programa d’Atenció Domiciliària-Equips de Suport, PADES, ha ampliat el seu horari d’atenció als usuaris de les 8 del matí a les 8 del vespre de dilluns a diumenge inclosos festius. Fins ara l’horari d’atenció dels equips PADES Tarragona i PADES Tarragonès era de 8 a 15 h els 365 dies de l’any. 

El PADES és un recurs de la xarxa pública de Catalunya que dona atenció integral i directa al pacient, en el domicili o en centres residencials, oferint suport social i sanitari a persones amb malaltia crònica avançada, en situacions que requereixen cures pal·liatives amb un perfil fràgil i depenent i amb una complexitat terapèutica controlable. 

Els equips són de caràcter interdisciplinari i estan integrats per professionals especialitzats de l’àmbit de la medicina, la infermeria, el treball social i la psicologia que aborden l’atenció integral del pacient i de les seves famílies i la coordinació de recursos entre els diferents nivells assistencials. 

Els equips de PADES Tarragona i PADES Tarragonès es troben físicament a la Planta 0 de l’Hospital Sociosanitari Francolí