Finalitza la intervenció d’urgència a la Torre de Minerva

Els danys produïts per la incorrecta instal·lació de la bastida han estat reparats

Per . Actualitzat el

Divendres passat va finalitzar l’actuació d’urgència de la Torre de Minerva, que ha inclòs no només les intervencions necessàries per a la conservació del monument, atesos els problemes de deteriorament detectats, com estava previst a l’inici de les obres, sinó també la reparació de les perforacions conseqüència de la incorrecta instal·lació de la bastida per part de l’empresa encarregada de la col·locació.

L’actuació s’ha fet sota la supervisió tècnica de l’Ajuntament de Tarragona, l’Arquebisbat de Tarragona i el Centre de Restauració de Béns Mobles de Catalunya, que ha fet l’informe i la proposta per a la reparació de les perforacions. En aquest sentit, el conseller de Patrimoni de l’Ajuntament de Tarragona, Hermán Pinedo, ha volgut agrair “la col·laboració institucional i el compromís absolut de totes les administracions i entitats implicades” i ha expressat el desig que “aquest lamentable episodi signifiqui un punt d’inflexió en la manera com gestionem el patrimoni de Tarragona”.

Respecte a les primeres actuacions realitzades per reparar les perforacions produïdes durant la incorrecta col·locació de la bastida, s’ha aspirat la pols acumulada als forats, s’ha sostret el tac de plàstic sense malmetre els carreus (excepte en el forat del relleu de Minerva, per evitar riscos a l’espera de la restauració definitiva), s’han consolidat les parets interiors de les perforacions i finalment s’ha aplicat morter tradicional de calç i sorra dins dels orificis amb el mateix to de la pedra sense afegir-hi colorants ni pigments. Tapats inicialment els forats per evitar la degradació del monument, en una actuació integral posterior es procedirà a la reintegració completa dels orificis.

Quant a les actuacions d’emergència sobre les zones degradades de la Torre, s’han retirat totes les pedres amb risc de despreniment i que podien posar en perill la integritat dels vianants usuaris del Passeig Arqueològic i s’ha efectuat una poda, desarrelament i aplicació de biocida en les plantes parietàries i superiors que estaven arrelades entre els carreus de la muralla (excepte en el cas de les tapereres, ja que és una espècie protegida i s’ha d’estudiar millor la seva eliminació o control).