Col·laboració estratègica entre Xarxa Santa Tecla i Fundalis per contribuir a la millora dels serveis socials al territori

Ambdues organitzacions estableixen sinergies per donar suport a col·lectius vulnerables, en situació de risc o d’exclusió sociolaboral al Tarragonès i el Baix Penedès

Per . Actualitzat el

La Xarxa Sanitària i Social de Santa Tecla i l’Associació Fundalis, organitzacions sense ànim de lucre amb una consolidada trajectòria en la prestació d’atenció i assistència social i sanitària a les comarques del Tarragonès i Baix Penedès, sumen esforços per contribuir a la millora del serveis socials al territori.

 

Mitjançant un conveni de col·laboració signat aquesta mateixa setmana, la Xarxa Santa Tecla i Fundalis es comprometen a treballar plegats per analitzar les necessitats socials del territori i així poder desenvolupar aquells serveis que siguin necessaris, especialment els destinats a facilitar la inserció sociolaboral i el benestar de col·lectius vulnerables com ara la joventut en risc d’exclusió, les persones amb dependència i les persones amb discapacitat o trastorns mentals.

L’acord, amb una vigència inicial de dos anys, inclou la col·laboració d’ambdues organitzacions en els seus serveis d’acompanyament, formació, ocupació i inserció laboral de persones vulnerables i en risc d’exclusió sociolaboral.

 

En aquesta línia la Xarxa Santa Tecla es compromet a derivar persones en procés de recerca de feina (sobretot joves que provenen de serveis de l’àmbit d’Infància) als serveis de formació, acompanyament i inserció laboral de Fundalis i de les seves entitats associades. La Xarxa Santa Tecla estudiarà, a més, les oportunitats internes de generar llocs de treball o pràctiques laborals per a persones en procés d’inserció, dins del conjunt de feines i serveis de què disposen i que porten a terme les entitats de la Xarxa Santa Tecla. El conveni també reflecteix la voluntat de la Xarxa Santa Tecla de contractar, a través de l’empresa d’inserció de les comarques de Tarragona o els centres especials de treball de les entitats de Fundalis, aquells serveis que pugui necessitar i els llocs de treball identificats per ser ocupats temporalment per persones en procés d’inserció.

 

Fundalis, de la seva banda, obrirà els seus serveis de formació, acompanyament i inserció laboral a les persones derivades per la Xarxa Santa Tecla; incorporarà a la borsa de treball de les seves entitats adherides les persones en recerca de feina que pugui derivar la Xarxa Santa Tecla; col·laborarà en la identificació d’oportunitats de generar llocs de treball o pràctica laboral per a persones en procés d’inserció i cobrirà llocs de treball, creant així ocupació temporal per a persones vulnerables, en el marc de processos de formació i inserció laboral.

 

L’aplicació del conveni, que obre la porta a futurs acords concrets per a la posada en marxa de nous projectes conjunts, estarà regida per una comissió de seguiment paritària, que es reunirà de manera periòdica I que sera l’encarregada de la coordinació, el seguiment, l’avaluació i les millores oportunes.

 

ASSOCIACIÓ FUNDALIS
L’Associació Fundalis, amb domicili social al Vendrell, agrupa diferents entitats d’iniciativa social, sense ànim de lucre, del Camp de Tarragona: Fundació Onada, Fundació Ginac, Fundació Santa Teresa del Vendrell i Empresa d’Inserció de les Comarques de Tarragona.
Fundalis i les entitats que en formen part estan orientades a oferir serveis i atenció integral a persones amb discapacitat i/o trastorn mental i persones vulnerables, en situació o risc d’exclusió sociolaboral, per tal de millorar la seva qualitat de vida i la seva felicitat. Aquestes entitats duen a terme diferents tipus d’activitats assistencials, formatives i d’ocupació, mitjançant centres, programes i projectes diversos, adaptats a cada persona i a cada territori. Així, una part important de la seva activitat està dirigida a la formació, acompanyament, generació de oportunitats de treball i d’inserció sociolaboral per a aquestes persones.

Més informació a http://www.fundalis.org/

 

XARXA SANITÀRIA I SOCIAL DE SANTA TECLA
La Xarxa Sanitària i Social de Santa Tecla, amb domicili social a Tarragona, és l’organització sanitària i social sense ànim de lucre més gran de Catalunya, amb una plantilla d’uns 3.000 professionals i una cinquantena de centres i serveis socials i sanitaris desplegats al Tarragonès i el Baix Penedès. Agrupa les entitats següents:

 

– Fundació Hospital Sant Pau i Santa Tecla
– Fundació Centres Assistencials i d’Urgències
– Fundació Sociosanitària i Social Santa Tecla
– Fundació Casa Sant Josep de Tarragona
– Fundació Estela per a la Discapacitat
– Fundació La Muntanyeta

La Xarxa de Santa Tecla i les entitats que en formen part tenen com a objectiu donar atenció i assistència sanitària i social a la comunitat, a través d’una xarxa integral i integrada, amb dispositius complementaris i de qualitat, que s’orienten a les necessitats de les persones, cercant la qualitat i la seguretat en l’assistència. Més informació a https://www.xarxatecla.cat/es/