Més de 3.500 estudiants comencen les proves d’accés a la universitat a la demarcació

Els exàmens de selectivitat es fan els dies 8, 9, 10 i 11 de juny

Per . Actualitzat el

Aquest dimarts 8 de juny han començat les proves d’accés a la universitat (PAU) 2021, també conegudes com a proves de selectivitat, per a 3.592 estudiants de les comarques de Tarragona i Terres de l’Ebre que aspiren a accedir als estudis universitaris. D’aquests, 3.345 provenen de batxillerat i 247, de cicles formatius. En total són 157 matriculats menys que a les proves de l’any anterior.

Les PAU són els dies 8, 9, 10 i 11 de juny, i es fan en cinc tribunals a Tarragona (campus Catalunya, Facultat de Ciències de l’Educació i Psicologia, IES Compte de Rius i Complex Educatiu de Tarragona), quatre a Reus (Facultat de Medicina, IES Baix Camp, IES Roseta Mauri i IES Gabriel Ferrater), un a Vila-seca (IES Ramon Barbat i Miracle), dos a Valls (IES Narcís Oller i IES Jaume Huguet), un a El Vendrell (IES Baix Penedès), un a Móra d’Ebre (IES Julio Antonio), un a Calafell (IES Camí de Mar), un a Cambrils (IES Cambrils), i quatre a Terres de l’Ebre: tres a Tortosa (Campus Terres de l’Ebre, IES Dertosa (antic Joaquim Bau) i IES Cristòfol Despuig), i un a Amposta (IES Ramon Berenguer IV).

El procediment és similar a l’any anterior, adaptat a les restriccions que comporta la covid-19 per evitar concentracions massa grans d’estudiants. El nombre de tribunals és el doble que en anys anteriors a la pandèmia i distribuïts entre més municipis. De les 96 aules que es van utilitzar l’any 2019, ara se n’ocupen més de 300. Els horaris també són més amplis, de matí i de tarda, i hi ha un dia més d’examens.

Les mesures higièniques de prevenció són les vigents fins ara: la desinfecció de les mans amb gel hidroalcohòlic i l’ús de mascareta és obligatori per a tothom (estudiants, professors i personal de suport) i les persones que fan els examens, separades entre elles per un metre i mig de distància, no se la poden treure mentre fan les proves.

Procés: una fase general i una d’específica

Cada estudiant defineix el seu propi perfil d’accés a través de les matèries de modalitat. Les proves tenen dues fases, una general obligatòria, la superació de la qual permet accedir a qualsevol universitat i té validesa indefinida, i l’altra fase, específica, de caràcter voluntari, que té com a finalitat calcular una nota d’admissió per a cada títol de grau concret de cada universitat. Aquesta prova voluntària serveix per establir la nota de tall si l’oferta de places és inferior a la demanda en l’opció escollida.

La fase general consta de cinc exercicis: Llengua castellana i literatura, Llengua catalana i literatura, Llengua estrangera, Història i una matèria comuna d’opció a escollir entre: Llatí, Matemàtiques, Matemàtiques aplicades a les CCSS, i Fonaments de les arts. Per altra banda, en la fase específica cada estudiant pot examinar-se d’un màxim de tres matèries de modalitat de batxillerat. Les matèries de modalitat son: Anàlisi musical, Biologia, Ciències de la Terra i Medi Ambient, Cultura Audiovisual, Dibuix Artístic, Dibuix Tècnic, Disseny, Economia de l’empresa, Electrotècnia, Física, Geografia, Grec, Història de l’art, Història de la Filosofia, Fonaments de les arts, Literatura catalana, Literatura castellana, Llatí, Matemàtiques aplicades a les Ciències socials, Matemàtiques, Química i Tecnologia industrial.

Resultats

Els estudiants podran consultar el resultat de les proves per internet al Portal d’Accés a la Universitat de la Generalitat. En el moment de la consulta dels resultats podran descarregar-se el document personal acreditatiu de les seves qualificacions dotat amb un codi segur de verificació. Tots aquells estudiants que obtinguin una qualificació igual o superior a 9 punts en la fase general de les PAU rebran una distinció de la Generalitat de Catalunya.

La convocatòria extraordinària serà els dies 7, 8, i 9 de setembre.