La Fundació La Caixa destina 150.000 euros a impulsar sis projectes socials a Tarragona

Els ajuts beneficiaran més de 48.500 persones en situació de vulnerabilitat

Per . Actualitzat el

La Fundació ”la Caixa” presenta els 175 projectes seleccionats en la resolució de la primera edició de la Convocatòria Catalunya 2020, la finalitat de la qual és col·laborar amb organitzacions no lucratives per impulsar iniciatives dirigides a persones que es troben en situació de vulnerabilitat social. A Tarragona, un total de 6 projectes s’impulsaran amb 149.000 euros. El 2020, es van reformular els ajuts de l’antic conveni amb la Generalitat de Catalunya per donar continuïtat a aquesta contribució, que s’afegeix a les convocatòries socials de la Fundació ”la Caixa”.

 

Diferents entitats socials de Catalunya rebran més de 5 milions d’euros destinats al desenvolupament dels projectes seleccionats, a través dels quals més de 48.500 persones en situació de vulnerabilitat tindran oportunitats de millora personal i social.

 

«La crisi social derivada de la pandèmia ha posat en relleu l’impacte positiu dels projectes socials. Amb l’impuls d’aquesta convocatòria, volem donar suport a les persones que més ho necessiten mitjançant el foment de projectes necessaris per poder avançar tots junts cap a una societat més justa», destaca el subdirector general de la Fundació ”la Caixa”, Marc Simón.

 

La convocatòria té l’objectiu de col·laborar amb entitats socials que dediquen els seus esforços a portar a terme projectes que donen resposta als reptes socials amb més incidència actualment, posant l’accent d’una manera especial en les iniciatives que preveuen noves necessitats agreujades com a conseqüència de la pandèmia, en els àmbits següents:

  • Persones amb discapacitat o trastorn mental

En aquest àmbit d’actuació, s’han seleccionat 45 projectes destinats a la promoció de l’autonomia personal i el suport psicosocial de persones amb discapacitat o trastorn mental en el seu entorn familiar i relacional.

  • Lluita contra la pobresa en l’àmbit familiar i en l’exclusió social

43 projectes se centraran en la promoció del desenvolupament educatiu i social de nens i nenes i joves, així com en la igualtat d’oportunitats per a persones en situació vulnerable i de pobresa.

  • Inserció sociolaboral

Un total de 38 projectes impulsaran accions per a la inserció sociolaboral, especialment dirigides a persones amb dificultats per a l’accés a la feina.

  • Interculturalitat i acció social

24 projectes seleccionats es destinaran a la promoció de la convivència ciutadana de cultures diferents en espais comuns per fomentar
la participació social, l’enfortiment de les comunitats, la prevenció de la violència i la mediació.

  • Humanització de la salut

13 projectes se centraran en l’atenció sociosanitària per a la millora de la qualitat de vida de les persones, en el desenvolupament d’entorns que facilitin la humanització de la salut, i en programes d’allotjament temporal per a persones malaltes i/o els seus familiars desplaçats de la seva residència habitual.

  • Gent gran i reptes derivats de l’envelliment

Dins d’aquesta tipologia, s’han seleccionat 12 projectes destinats a la promoció de l’autonomia personal, la prevenció de la fragilitat i de situacions de soledat no desitjada, i la detecció i intervenció en situacions de vulnerabilitat en persones grans.