La Guàrdia Urbana engega una campanya de control d’infraccions de patines i bicicletes

Només la setmana passada es van multar 75 usuaris d’aquests vehicles

Per . Actualitzat el

Des de la setmana passada, la Guàrdia Urbana de Tarragona ha intensificat la vigilància per tal de detectar infraccions per part de conductors de patinets i bicicletes. El conseller de Seguretat Ciutadana Manel Castaño ha destacat que “des de l’Ajuntament ens preocupa que creixin les infraccions amb l’ús dels patinets i les bicicletes, per aquesta raó engeguem aquesta iniciativa que té com objectiu reduir les conductes perilloses. També vull remarcar la col·laboració activa de les empreses de lloguer dels VMP amb l’objectiu de corregir alguns comportaments amb la tecnologia”.

Aquest increment del control i vigilància s’ha traslladat a un augment important de les sancions imposades. Des de l’entrada en vigor de la nova normativa Ciutat 30 s’han interposat aproximadament un total de 200 denúncies, de les quals 105 s’han posat aquest mes de març. I d’aquestes 105, 75 són de la setmana passada.

La campanya s’articula a través de tres iniciatives que es complementen. D’una banda, s’han incrementat els controls itinerants en diferents punts de la ciutat, sobretot amb identificar infraccions com la circulació per les voreres, menors conduint VMP i patinets amb passatgers. D’altra banda, també es duu a terme el control escrupolós dels VMP estacionats fora de les zones senyalitzades, retirant el patinet en el cas que pertorbi o obstaculitzi el pas de les persones, l’accés a immobles o botigues o l’ús del mobiliari urbà. Finalment, també s’està treballant, especialment a la zona de Ponent per controlar l’ús col·lectiu dels VMP per part dels menors. A més, per dur a terme aquesta acció es compta amb la col·laboració de les empreses de VMP de lloguer.

Un altre aspecte sobre el qual la Guàrdia Urbana incidirà és la prohibició de circular per les voreres. L’ordenança municipal de Ciutat 30 permetia la circulació per àrees de vianants – com places, passejos o coques centrals de les rambles-  sempre i quan es donessin un seguit de circumstàncies (mida de la vorera, velocitat de la via…). Amb l’entrada en vigor de la modificació del Real Reglament de Vehicles del gener de 2021, els VMP i els patinets passen a considerar-se vehicles i per tant en cap cas poden circular per voreres o àrees de vianants.

Amb la campanya també es vol conscienciar sobre altres pràctiques que tot i que no representen en sí mateixes una infracció poden ser molestes pels vianants com circular en VMP en grup.