Els carrers López Pelàez i Josepa Massanés es transformaran en una illa per a vianants

Es vol dotar la ciutat d’un espai “més amable i pensat per les persones”.

Per . Actualitzat el

Els carrers López Peláez i Josepa Massanes deixaran de ser uns vials de tercera per passar a ser un espai de trobada i estada per als tarragonins i tarragonines. Fins ara la seva funció principal era servir de via de pas per a l’aparcament de Saavedra. Ara, una vegada finalitzada la promoció d’habitatge públic del SMHAUSA i amb la reforma prevista, aquests carrers passaran a formar del conjunt d’àrees que l’actual govern municipal està transformant en àmbits urbans més amables i d’ús ciutadà. Les operacions d’entrada i sortida dels pàrquings municipal i privats seguiran estant operatives, però la configuració dels carrers farà que la circulació no alterarà el seu ús com espai convivencial. Els nous paviments, la presència important de zones enjardinades, la nova il·luminació i la disposició del mobiliari urbà ajudaran a donar-li un aspecte de passeig. També s’aprofitarà per renovar la xarxa d’abastament d’aigua potable actual. Una actuació que anirà a càrrec de l’Empresa Municipal Mixta d’Aigües de Tarragona (EMATSA).

Està previst que les obres s’iniciïn després de l’estiu i tenen una durada de 6 mesos.

“Un dels objectius del Govern Municipal és la millora de l’espai públic de la ciutat. Per això aquesta actuació resulta tan important, perquè es tracta d’una remodelació integral pensada pels tarragonins i tarragonines: es millorarà la pavimentació, la il·luminació, la xarxa d’aigua, s’incorporarà nova vegetació i s’actuarà en aspectes de mobilitat per dotar de més seguretat el vianant, que és el principal beneficiat d’aquesta reforma”, remarca el conseller de Territori, Sostenibilitat i Mobilitat, Xavier Puig.  I afegeix: “Guanyarem una illa per a vianants, que serà un resguard per les persones que fan vida al barri de Mari Cristina o que transiten cap a la Part Alta. Un espai on la canalla estigui segura i l gent gran s’hi senti còmode”. El president del Servei Municipal d’Habitatge, Hermán Pinedo, ha assegurat que, amb aquesta actuació urbanística, “aconseguirem dotar a la ciutat d’un espai més amable i pensat per les persones”.

L’actuació de millora contempla la totalitat del carrer Josepa Massanes fins a l’accés al pàrquing, inclòs el triangle de parcel·la de la finca que limita amb el CEIP Saavedra i el carrer López Peláez des d’uns metres més amunt de l’encreuament amb l’avinguda Maria Cristina fins a arribar a la cruïlla amb Josepa Massanes.  Precisament un dels objectius d’aquesta reforma integral és guanyar aquest espai, fins ara tancat, que passarà a ser d’ús ciutadà. A l’altra banda del carrer es troba un triangle dintre d’aquesta parcel·la que actualment és un punt que no es pot accedir, ja que els murs són alts i la cota del terreny interior és similar a la vorera del carrer Estanislau Figueres. Com que no es pot accedir i no es pot fer el manteniment de l’interior, la brutícia s’acumula. Per donar solució a aquest problema de salubritat i guanyar un espai d’ús ciutadà, aquesta zona s’inclou en l’àmbit d’actuació de les obres de manera que l’espai quedi integrat amb els carrers i l’accés sigui públic.

Millora de la mobilitat dels vianants 

Una altra de les actuacions previstes és l’ampliació de la vorera del tram del carrer Maria Cristina, entre Estanislau Figueres i López Peláez. “L’objectiu és donar prioritat als vianants en unes voreres que són força estretes i que dificulten el pas de les persones amb mobilitat reduïda o famílies amb cotxets”, explica el conseller de Territori i Mobilitat, Xavier Puig. Una altra de les accions per millorar la mobilitat i reforçar la seguretat de les persones és la creació d’un nou pas de vianants, que es dibuixarà uns metres més enllà del que ja existeix davant de la farmàcia del carrer Maria Cristina. “La gent creua per aquest punt, per tant, el que fem és formalitzar allò que fan per dotar-los de  més seguretat i, així, evitar atropellaments”, remarca Puig.

La il·luminació de tot aquest entorn també serà un dels elements que es milloraran. “Una de les grans prioritats del consistori és la millora de l’espai públic de la ciutat. I un dels eixos per aconseguir-ho és l’enllumenat públic perquè l’objectiu és aconseguir l’eficiència energètica, que ens permet reduir el consum i la factura amb la incorporació de lluminàries amb tecnologia led”.