El Port Tarragona inicia les obres de remodelació del ferm dels vials al Moll d’Aragó

L’empresa ASFALTECNO ha estat adjudicatària de l’obra de remodelació per un
import de 1.210.880 euros

Per . Actualitzat el

El Port de Tarragona ha començat l’obra de remodelació del ferm dels vials Osca i Pamplona al Moll d’Aragó, que va des de la rotonda del Moll de Llevant fins a l’inici del Moll de Catalunya. L’empresa ASFALTECNO ha estat adjudicatària de l’obra per un import de 1.210.880 euros. 

Els treballs d’execució de les obres tenen una durada prevista de 6 mesos des de la seva data d’inici, aquest mes de març. Les obres consistiran en la creació de noves línies de clavegueram, un nou prisma de telecomunicacions, la renovació de la vorera existent i la renovació de tot l’asfalt del vial. 

En els vials Osca i Pamplona del moll d’Aragó, es concentra bona part de l’entrada i sortida del trànsit de vehicles pesats del Port de Tarragona amb la conseqüent degradació dels paviments, tant de calçades com de voreres. 

Una millora per fases i zones 

Per tal d’interferir el mínim possible amb l’alta activitat portuària d’aquella la zona s’ha previst executar l’obra en fases i zones diferents. Primer de tot es faran els treballs d’execució del nou clavegueram, del prisma de telecomunicacions i de la renovació de la vorera. 

Aquestes tasques només requeriran del tall d’un dels 4 carrils de circulació per treballar, o puntualment de dos carrils per fer creuaments del vial. Per la qual cosa sempre hi haurà pas en els dos sentits i així permetre en tot moment l’operativa en el moll. 

S’ha dividit l’obra en tres zones i quatre fases diferents per no tenir rases obertes en tota la longitud del vial, així la senyalització i les afectacions al trànsit estan més localitzades. 

Durant la fase 1 es treballarà el tram que va des de la rotonda moll Llevant fins després de les sitges del moll d’Aragó. La segona fase consistirà en les obres des de les sitges fins al moll de Navarra. Mentre que la tercera fase s’intervindrà el vial en el tram moll de Navarra. En la quarta fase es treballarà l’asfaltat de tot el vial. Les tres primeres fases corresponen als treballs de clavegueram, prisma i vorera. Mentre que la fase 4 correspon a l’asfaltat.