Ajusts a les empreses que contractin persones que hagin participat en programes de Tarragona Impulsa

L’objectiu de la convocatòria és impulsar l’economia de les empreses i l’ocupabilitat de les persones del territori

Per . Actualitzat el

L’Ajuntament de Tarragona, mitjançant Tarragona Impulsa, ofereix ajuts a les empreses que contractin persones que hagin participat en algundels programes de polítiques actives gestionats per Tarragona Impulsa.  L’objectiu de la convocatòria és impulsar l’economia de les empreses i l’ocupabilitat de les persones del territori, mitjançant la concessió d’ajuts a empreses que contractin persones que hagin participat de programes de Tarragona Impulsa.

Per poder accedir a aquests ajuts, l’empresa ha de tenir un centre de treball a Tarragona, o bé contractar una persona resident a Tarragona. La contractació ha d’estar tramitada mitjançant el servei d’intermediació laboral de Tarragona Impulsa. A més, les empreses han de contractar la persona durant mínim sis mesos, i amb una jornada del 50% o superior. L’import de l’ajut és de la meitat de la despeses corresponent a salaris,  incloent pagues extraordinàries i la part de seguretat social és a càrrec de l’empresa.

L’import de la convocatòria és de 50.000€, i les empreses poden rebre ajuts de fins a 7.000€ en funció de la durada de la contractació, i de la jornada contractada. A la convocatòria de 2020, un total de 12 empreses van rebre la subvenció,  i va suposar la contractació de 16 persones.

La convocatòria es va publicar al  BOPT  a data 12/03/2021. La convocatòria es pot consultar a la  seu electrònica (https://seu.tarragona.cat/ajutsPublic/showPublicacion/10923) i les persones interessades poden presentar sol·licituds mitjançant l’eTràmits municipal (https://seu.tarragona.cat/ajutsPublic/listPublicacions), on podran consultar, prèviament, la guia de presentació de sol·licituds.

El termini per presentar sol·licituds serà fins al 30 d’abril de 2021. Per rebre més informació o aclarir dubtes, les persones interessades es poden adreçar a tarragonaimpulsa@tarragona.cat, indicant en el assumpte “Subvencions creació ocupació” o per telèfon, trucant al 977243609