El Port de Tarragona acull el primer exercici pràctic d’emergència en línia

Aquesta pràctica s’adapta a la situació actual i substitueix els exercicis periòdics presencials que es duien a terme al recinte portuari

Per . Actualitzat el

El Port de Tarragona, els bombers del Parc Químic de Seguretat i els bombers de la Generalitat han dut a terme aquest mes de març el primer simulacre exercici pràctic d’emergència en format en línia.

Aquesta pràctica s’adapta a la situació COVID-19, i substitueix als exercicis periòdics que es duien a terme al Port de Tarragona.

L’exercici, en dos torns de dues hores de durada, ha permès posar en funcionament l’estructura de comandament i la presa de decisions en situació d’emergència, en el que participen de forma activa els equips de prevenció i extinció d’incendis de Parcs Químics de Seguretat i Bombers de la Generalitat, conjuntament amb la Policia Portuària del Port de Tarragona, que incideixen en un millor coneixement de l’entorn portuari i els riscs específics existents.

L’emergència simulada, va consistir a dissenyar un accident de tràfic amb la implicació de dues cisternes amb mercaderies perilloses al moll d’Hidrocarburs del recinte portuari tarragoní. Una de les cisternes simulava transportar àcid sulfúric i l’altra benzina, per tal que, la pràctica servís per posar en marxa els protocols d’actuació recollits a les fitxes de primera intervenció vers al risc químic i biològic (NRBQ). Cal afegir que a la vegada, va servir per a revisar les actuacions operatives més adients en situacions complexes amb barreja de substàncies perilloses.

La sinergia entre tots els actors implicats es vol traduir en millorar la preparació vers l’escenari presentat i millorar l’eficiència en la resposta vers a emergències portuàries.

Tot i la novetat de dur a terme l’exercici en format en línia, el grup d’intervenció ha qualificat aquest exercici de molt positiu i necessari per continuar treballant en la capacitat de resposta, la coordinació i l’organització tan necessària en incidents d’aquesta índole.

Des del Port de Tarragona s’anuncia que durant el 2021 es treballarà per donar continuïtat a aquest tipus de pràctiques i es continuarà col·laborant entre diferents efectius en el disseny d’aquests tipus d’exercicis, en línia, mentre l’escenari, a causa de la COVID-19, no permeti retornar al normal desenvolupament d’exercicis i simulacres presencials.