La població centenària es duplica a Catalunya en deu anys

Un de cada tres centenaris té 102 anys o més

Per . Actualitzat el

La població centenària estimada de Catalunya era de 2.100 persones a 1 de gener de 2019, segons l’Institut d’Estadística de Catalunya (Idescat). Aquesta xifra representa un augment del 6,3% respecte d’un any enrere. Aproximadament dues terceres parts dels centenaris (el 65%) tenien 100 o 101 anys, i una tercera part dels centenaris (el 35%) tenia 102 anys o més. Concretament, hi havia 855 persones amb 100 anys d’edat, 515 persones amb 101 anys, 300 persones amb 102 anys, 180 persones amb 103 anys, 115 persones amb 104 anys i 130 persones amb 105 anys o més.

La població centenària de Catalunya ha augmentat de manera continuada en els darrers anys com a conseqüència de l’increment de l’esperança de vida i de l’arribada a edats avançades de generacions cada vegada més nombroses. El nombre de centenaris gairebé s’ha duplicat en els darrers 10 anys, ja que ha passat de 1.105 persones el 2009 a 2.100 persones el 2019.

En la darrera dècada no s’ha incrementat només el nombre de centenaris, sinó que el nombre de centenaris que arriben als 105 anys també ha augmentat. El 2009 residien a Catalunya 70 persones de 105 anys o més i el 2019 n’hi residien 130.

La quantificació de la població centenària és molt sensible als errors de mesura, atès que és un grup de població molt poc nombrós. La necessitat de disposar d’informació precisa de la població centenària, que està augmentant degut a l’increment de l’esperança de vida i a l’augment dels nonagenaris, porta l’Idescat a dur a terme aquesta estimació mitjançant el mètode de Kannisto-Thatcher. Aquest mètode demogràfic ofereix resultats més precisos, tot i que menys actuals que el Padró municipal d’habitants o les Estimacions de població.

Les dones representen el 83,1% de la població centenària

La població centenària està molt feminitzada. Les dones representen el 83,1% de la població centenària, mentre que els homes són el 16,9%. Hi ha 4,9 dones centenàries per cada home centenari. La distribució de la població centenària per sexe és molt estable en el temps. En els darrers 15 anys, el percentatge de dones dins de la població centenària es manté al voltant del 82%.

La proporció de persones centenàries de Catalunya se situa entre les més altes del món

A Catalunya l’any 2019 hi havia 276 centenaris per cada milió d’habitants. Aquesta xifra se situa entre les més altes dels països europeus i del món. Japó és el país amb més centenaris per milió d’habitants (546), seguit dels Estats Units (306), França (295) i Canadà (276). Al conjunt de la Unió Europea (UE-28) hi ha 214 centenaris per milió d’habitants.