La Generalitat aixeca la suspensió de l’activitat d’una de les plantes d’IQOEXE

La planta de derivats de l’òxid d’etilè i òxid de propilè U3200 torna a la normalitat després de superar tots els requeriments de seguretat industrial

Per . Actualitzat el

El Departament d’Empresa i Coneixement ha resolt aixecar la suspensió de l’activitat de la planta de derivats de l’òxid d’etilè i òxid de propilè U3200 que l’empresa IQOXE té al polígon químic de la Canonja, i que estava paralitzada des de l’accident del dia 14 de gener de l’any passat en una altra de les plantes que l’empresa té al polígon. La decisió s’ha pres després de comprovar que la instal·lació compleix tota la normativa vigent en matèria de seguretat industrial i de verificar la implementació de mesures addicionals de seguretat. La suspensió de l’activitat es mantindrà per a tres plantes més de derivats de l’òxid d’etilè i òxid de propilè de l’empresa al mateix establiment fins s’acrediti que compleixen la normativa vigent en matèria de seguretat industrial. La instal·lació accidentada -que emprava una tecnologia diferent- s’ha desmantellat.

Arran de l’accident de fa un any, el Departament d’Empresa i Coneixement va decidir suspendre l’activitat de totes les instal·lacions d’IQOXE per investigar els fets i revisar les instal·lacions. El Departament ha abordat la sol·licitud per reobrir la planta U3200 amb l’objectiu d’incrementar les garanties de seguretat, i ha requerit la reelaboració de tota la documentació i la realització de més revisions. A la tramitació també s’ha incorporat les conclusions dels informes elaborats per la consultora DNV GL -encarregat per la Generalitat de Catalunya- i per l’Institut Químic de Sarrià (IQS) -encarregat per IQOXE- per investigar les causes de l’explosió del 14 de gener de 2020, i que han permès proposar l’adopció de mesures de seguretat que van més enllà de les previstes al marc normatiu vigent.

En l’àmbit de les mesures previstes per la normativa, s’ha requerit a l’empresa la reelaboració de l’Informe de Seguretat (document que analitza la instal·lació i detecta els possibles riscos que presenta a partir de les matèries primeres i dels procediments que utilitza) i del Dictamen de Seguretat (document que ha inclòs una inspecció completa de la instal·lació), que són els documents que exigeix la normativa per autoritzar l’activitat dels establiments industrials químics de risc. També s’ha exigit, d’acord amb la normativa, una nova inspecció de tots i cadascun dels equips de pressió de la planta. L’avaluació de l’Informe de Seguretat ha anat a càrrec de diferents empreses externes, mentre que el Dictamen de Seguretat ha estat elaborat per una empresa de certificació.

El procediment de tramitació de la represa de l’activitat de la planta U3200 també recull l’adopció de diferents mesures que van més enllà dels requisits establerts per la normativa vigent. En primer lloc, s’ha bunqueritzat la sala de control: tant la instal·lació actual, que tindrà caràcter provisional, com la definitiva estaran equipades per resistir a les sobrepressions. En segon lloc, la planta s’ha equipat amb diferents sistemes que, en cas de detectar diferències significatives en la pressió o la temperatura de diferents punts del reactor, interrompen el procés productiu i activen la refrigeració, si escau. També s’ha condicionat la represa de l’activitat a la millora del sistema de protecció i extinció d’incendis, fet que suposarà la instal·lació de detectors de gasos a més ubicacions, de detectors de flama per infraroigs i d’un nou sistema de ruixadors d’aigua polvoritzada. Finalment, l’autorització inclou la instal·lació d’un sistema per a guardar una còpia de seguretat de les dades dels processos productius.

El Departament d’Empresa i Coneixement manté obert l’expedient informatiu per tal de determinar les causes de l’explosió de la planta de derivats de l’òxid d’etilè i òxid de propilè U3100 que l’empresa IQOXE té a la Canonja. La labor efectuada fins al moment ha facilitat la incorporació de millores en la seguretat de l’establiment, i l’expedient se seguirà instruint fins a disposar de tota la informació que es pugui recollir sobre l’accident.