El mercat laboral tarragoní, sense signes de recuperació

Segons les dades de l’EPA corresponents al quart trimestre de 2020, l’atur s’ha multiplicat per 1,5

Per . Actualitzat el

Segons l’EPA 4T 2021 de l’Enquesta de Població Activa (EPA) referent al quart trimestre de 2020, realitzat pel Gabinet d’estudis de la CEPTA, es posa de manifest el mal comportament general del mercat de treball a la província de tarragona en aquest període esmentat. Les dades han estat clarament desfavorables, en un context de continuada atonia i desacceleració de l’activitat econòmica, pels efectes de la pandemia provocada per la covid-19. La tendència negativa, que es va iniciar al primer trimestre de 2020, es manté, i no s’albira cap canvi a curt termini, ja que el proper trimestre: primer de 2021, encara sol ser més negatiu.

La població activa augmenta de forma limitada. Tanmateix, la població ocupada es contrau d’una forma prou perceptible. L’atur creix de forma molt significativa, multiplicant-se per gairebé l’1,5, en termes de població desocupada. La població activa es troba, encara, lluny dels màxims històrics del període 2008 – 2011, on superava folgadament les 400 milers de persones. La població ocupada torna a situar-se a nivells de 2010, desfent el creixement que havia experimentat al quart trimestre de 2019.

Cal recordar que, en qualsevol cas, el mercat de treball del quart trimestre de cada any sol comportar-se de forma expansiva a la província de tarragona, doncs gaudeix de l’impacte positiu derivat de la temporada nadalenca.Per aquesta raó, les dades d’ocupació i atur, que són molt negatives, esdevenen en especialment preocupants.

La població desocupada supera les 70,1 milers de persones, per a situar-se a nivells de 2009. Cal tenir en compte que roman una bossa prou significativa de persones en situació d’expedient de regulació temporal d’ocupació (ERTO), que fàcticament són aturats, ni que siguin temporals, però que compten com a ocupats.

Un cop més, el mercat de treball de la província de tarragona torna a comportar-se pitjor que a catalunya i que a la resta de les demarcacions catalanes. Cal destacar que el diferencial de la taxa d’atur entre catalunya i la província de tarragona, assoleix els 3,6 punts. Tant el comportament de la taxa d’activitat com de la taxa d’ocupació continua sent comparativament més negatiu a la província de tarragona, atès que aquestes magnituds es situen perceptiblement per sota de la mitjana catalana.

El mercat de treball tarragoní torna a evidenciar un comportament clarament estacional. La població ocupada al sector de la construcció millora marginalment, trencant una dinàmica força negativa que s’havia palesat els darrers anys. Contràriament, l’ocupació a la indústria cau de forma perceptible, tot i que la seva particiació continua sent rellevant, amb un major pes sobre la població ocupada que a altres àmbits de catalunya. El comportament del sector serveis continua palesant l’elevat nivell de terciarització de l’activitat econòmica, i l’ocupació rau en màxims històrics.

Globalment, i com a fet més significatiu, el pes de l’ocupació al sector terciari de l’economia de tarragona esdevé en aclaparador, però la indústria retè un protagonisme que la recent crisi econòmica no ha erosionat.