La neteja dels abocadors incontrolats del terme municipal de Tarragona costa 17.765,09 €

Durant el mes de gener de 2021 s’han incoat 6 expedients sancionadors, 5 dels quals ja han estat cobrat

Per . Actualitzat el

17.765,09 euros és el cost que ha assumit l’Ajuntament de Tarragona per netejar i retirar, durant el mes de desembre, els principals punts d’abocament incontrolat de residus del terme municipal. Un cop nets, s’ha instal·lat un cartell informatiu de prohibit abocar residus, el cost dels cartells ha estat de 3.993€ . Els cartells adverteixen de la sanció de 4.001 €, per incompliment de l’article 75 h) del Decret legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, del Text refós de la Llei reguladora dels residus.  

Aquesta actuació és un pas més de la campanya intensiva que des de fa un any està desenvolupant el Departament de Neteja Pública i la Unitat de Medi Ambient de la Guàrdia Urbana i que ha permès –des de desembre de 2019- que s’hagi incoat 28 expedients sancionadors per incompliment de la llei de residus el 2020 i 6 expedients durant el gener de 2021, 5 d’aquests expedients ja han estat cobrats. 

 “Volem posar fi als abocaments incontrolats que es troben en diversos punts del terme municipal de Tarragona i que suposen un perjudici econòmic molt gran que paguem tots”, apunta el conseller de Neteja i Economia i Hisenda, Jordi Fortuny. I afegeix: “Som i continuarem sent inflexibles fins a reduir al màxim aquests comportaments incívics perquè la ciutadania té tots els recursos per fer les coses bé, com és la Deixalleria Fixa, l’Aplicació Epp! i el Telèfon Verd que ofereix de manera personalitzada i gratuïta de dimarts a dissabte la recollida de voluminosos a tocar de casa. Pensem que la Unitat de Medi ambient de la Guardia urbana realitza aquestes feines de paisà i investigant i seguint el fil de les proves dels abocaments”.