El Consell Comarcal del Baix Penedès obre convocatòria per una borsa de treball d’auxiliars administratius

El període de presentació d’instàncies per inscriure’s finalitza el pròxim 1 de febrer

Per . Actualitzat el

El Consell Comarcal del Baix Penedès obre el procés de convocatòria per a la creació d’una borsa de treball, mitjançant el sistema de concurs, d’auxiliars administratius (Grup C2) per a cobrir les possibles substitucions o vacants de necessitats urgents i inajornables, que es declarin de personal auxiliar administratiu al Consell Comarcal.

L’exàmen a realitzar constarà d’una prova de coneixements generals, una valoració de mèrits i una entrevista personal. Podeu consultar el temari a l’annex de les bases https://ccbp.eadministracio.cat/transparency/f0ba9cb1-043c-455a-bfb3-8e8894c9bf5c/

El període de presentació d’instàncies per inscriure’s finalitzarà el proper 1 de febrer. El procés per realitzar la presentació s’efectuarà omplenant la instància específica i la documentació a la seu electrònica del Consell Comarcal del Baix Penedès.

Les persones interessades podran adreçar-se a l’Àrea d’administració de personal del Consell Comarcal al telèfon 977 15 71 71, en horari de 9 h a 14 h, o bé adreçar-se al correu electrònic ocupacio@baixpenedes.cat

Consulteu les bases: https://ccbp.eadministracio.cat/transparency/f0ba9cb1-043c-455a-bfb3-8e8894c9bf5c/