L’Ajuntament de Cambrils adjudica el Servei d’Atenció Domiciliària a la Xarxa de Santa Tecla

El servei inclou millores en la cobertura del servei per a les persones usuàries i en la qualitat d’atenció, amb la incorporació del model d’atenció integral i centrat en la persona, i l’obertura d’un local a Cambrils que serà un espai de referència per a la coordinació tècnica.

Per . Actualitzat el

  • L’Ajuntament de Cambrils reforça el Servei d’atenció a domicili
  • El consistori ha signat un contracte amb la Fundació Sociosanitària i Social Santa Tecla
  •  Algunes de les millores són el model d’atenció integral, un equip més multidisciplinari o la reducció dels terminis en casos urgents 
  •  L’adjudicatari obrirà un local a Cambrils com a espai de referència per a la coordinació tècnica

L’Ajuntament de Cambrils ha signat un nou contracte del Servei d’Atenció a Domicili (SAD) amb la Fundació Sociosanitària i Social Santa Tecla que reforçarà aquesta prestació assistencial i psicosocial per a persones amb grau de dependència o en situació de vulnerabilitat.

La Fundació Sociosanitària i Social de Santa Tecla forma part de l’agrupació sense ànim de lucre de la Xarxa de Santa Tecla, organització amb una llarga experiència en la gestió de serveis d’atenció a domicili municipals a les ciutats de Tarragona, El Vendrell i al conjunt de la comarca del Baix Penedès. En l’actualitat la Fundació Sociosanitària i Social Santa Tecla dona suport a més de 1.200 usuaris i usuàries de les comarques tarragonines amb més de 165.000 hores anuals de servei gràcies a un equip professional integrat per més de 150 treballadors/es familiars.

El nou contracte, d’una durada de dos anys prorrogables fins a dos anys més, inclou millores en la cobertura del servei per a les persones usuàries i en la qualitat d’atenció, amb la incorporació del model d’atenció integral i centrat en la persona, i l’obertura d’un local a Cambrils que serà un espai de referència per a la coordinació tècnica.

Una altra millora del canvi de gestió és l’ampliació de la franja d’atenció, que permet cobrir excepcionalment serveis d’atenció a la persona, en horari nocturn i en cap de setmana, en casos de necessitat justificada. A més, es redueixen els terminis d’inici de prestació de serveis urgents a 12 hores, els prioritaris a 48 hores, i els ordinaris a 5 dies, a partir de la data de recepció de l’encàrrec per part de l’ajuntament (amb anterioritat fixats en 24 hores, 48 hores i 7 dies respectivament).

D’altra banda, s’inclou en aquest mateix contracte el programa «Tardes al Casal», amb una oferta de 20 places al dia. Aquest servei és una altra modalitat d’atenció que es presta al Casal municipal de la Gent gran a un grup de persones amb perfil similar amb un objectiu més social.

Com a valor afegit, el nou adjudicatari compta amb un equip multidisciplinari, que a part del personal d’atenció i coordinació, inclou  un tècnic ABVC (auxiliar infermeria en geriatria), un tècnic sanitari (Diplomat en infermeria), un Fisioterapeuta (Diplomat en Fisioteràpia i Teràpia Ocupacional) i un Psicòleg, que intervindran en aplicació del model d’atenció integral en aquells casos que es requereixi, durant el procés de valoració o quan es detecti algun canvi bio-psicosocial en la persona.

Com a novetat, s’inclouen visites prèvies a la prescripció del servei per part de la coordinació del servei, element clau de supervisió i seguiment, a més de les que es realitzaran conjuntament amb l’equip de valoració multidisciplinari. En aquesta línia de treball, com a mínim es farà un valoració  a l’any per persona usuària per ajustar el Pla de Treball a les necessitat reals.

El nou model també adopta mesures per facilitar de manera immediata i àgil signes de risc, com el registre de tasques diàries i els protocols de detecció de maltractament i abandó amb gent gran i infants; implanta un pla formatiu pel personal i incorpora un paquet de millores orientades a fomentar l’estabilitat laboral i la continuïtat assistencial. A més, la gestió dels recursos humans i compromís  social de l’empresa contempla la contractació de persones de Cambrils de col·lectius amb dificultats d’accés al mercat laboral, en coordinació amb els recursos municipals.

 

35 anys de prestació del servei

La nova adjudicació coincideix amb el tancament de la Cooperativa de Treballadores Familiar, que després de 35 anys d’atenció i cura de les persones i famílies usuàries, han decidit finalitzar la seva activitat empresarial però continuar com a treballadores. Així doncs, les professionals quedaran vinculades laboralment al nou contracte i seguiran formant part de l’equip d’atenció directa la a prestació.

El servei d’atenció a domicili es va començar a prestar a Cambrils l’any 1985, i durant tot aquest temps ha viscut una important transformació i ampliació, especialment des de l’aprovació de la Llei de Promoció de l’autonomia  personal i atenció a les persones en situació de dependència.

L’objectiu és promoure una millor qualitat de vida de les persones usuàries, potenciant la seva autonomia personal i unes condicions adients de convivència en el seu propi entorn familiar i sociocomunitari.

És una prestació garantida, integrada per un conjunt organitzar i coordinat d’accions que es realitzen en el domicili o en l’entorn habitual de la persona i/o famílies amb dificultats de desenvolupament o d’integració o manca d’autonomia personal, amb la finalitat d’atendre les necessitats de la vida diària.

Les actuacions que es realitzen configuren el nivell mínim d’atenció a la persona. Tenen caràcter assistencial, preventiu, socioeducatiu, així com de suport a les persones cuidadores no professionals.

El servei inclou dues modalitats d’atenció: l’atenció a la persona, individual o grupal (Tardes al Casal),  i l’atenció a la llar (neteja). En funció del perfil de l’usuari el servei pot ser social  (persones en situació de fragilitat i/o vulnerabilitat amb caràcter preventiu); o de dependència (persones reconegudes amb grau de dependència i tenint aquesta prestació inclosa en el seu Programa individual d’atenció).

 

Les xifres del 2019

L’any 2019 es  van  atendre 265 persones, 168 dones i 97 homes. Un total de 214 persones eren majors de 65 anys (80,75%), de les quals el 43,03% eren persones majors de 85 anys i només el 3,4% eren infants i joves (de 0 a 17). El 65,28% de persones a qui se’ls hi va prestar el servei, va servei va ser dins del marc de la Llei de Dependència.

Durant el 2019 es van realitzar un total de 24.514 hores. El 70,24% corresponen a SAD Dependència, amb 18.625 hores realitzades en l’exercici 2019. De SAD Social es van realitzar 5.889 hores, de les quals 964 corresponen al servei de Tardes al Casal, que es presta a les instal·lacions del Casal de la Gent Gran, destinat a persones majors de 65 anys, amb dependència psicofísica lleu  i/o que viuen soles. Del total d’hores realitzades, el 83,46% corresponen a servei d’atenció a la persona, mentre el  servei d’auxiliar a la llar representa el 16, 54%.

Per tant, el perfil d’usuari del servei és una dona de més de 65 anys, amb grau de dependència reconegut, a  qui se li presta un servei d’atenció personal, acordat en el seu Programa individual d’atenció (PIA).