El Port de Tarragona retira l’estella de fusta

El Port de Tarragona ha endurit les condicions per admetre estella de fusta per evitar nous incidents

Per . Actualitzat el

El Port de Tarragona, conjuntament amb l’empresa estibadora, han finalitzat els treballs de retirada definitiva per transport per carretera de les 12.626 tones d’estelles de fusta ubicades als molls de Navarra i d’Aragó del recinte portuari tarragoní. 

Des del passat 21 d’octubre, la biomassa ha estat sortint a un ritme de 600 tones al dia. L’objectiu del Port de Tarragona ha estat agilitzar els treballs per retirar l’estella cap a la seva destinació i funció final per evitar nous episodis d’autocombustió. 

L’operació ha servit per retirar un material que va entrar en autocombustió el passat 25 de setembre, avivat per les fortes ratxes de vent presents aquells dies. En el moment de l’incident les piles de biomassa situades al moll d’Aragó esperaven a ser carregades a un vaixell. Addicionalment, els expedients derivats d’aquest accident continuaran el seu tràmit per tal de traslladar als responsables de la mercaderia tots els costos generats al Port de Tarragona. 

El Port de Tarragona també ha endurit les condicions per admetre estella de fusta per evitar nous incidents derivats de la deterioració de l’estiba. En aquests moments és imprescindible que qualsevol emmagatzemament d’estella de fusta tingui assignat una data confirmada de sortida amb vaixell que, a més, no superi el període estimat de deteriorament de la biomassa que pugui generar episodis d’autocombustió. 

Un procés natural 

Des del passat novembre de 2019 el Port de Tarragona tenia una ocupació autoritzada d’estella de fusta repartida al moll de Navarra amb 6.700 tones i al moll d’Aragó amb 5.926 tones. 

Després d’un període prolongat d’emmagatzemament a l’aire lliure, l’estella de fusta pot patir processos d’autocombustió. A l’interior de les piles d’estella hi tenen lloc una sèrie de processos físics, químics i biològics que comporten un increment de la temperatura i variacions en el contingut d’humitat, causant un efecte xemeneia, amb circulació d’aire des dels costats cap a la part superior de la pila. 

Davant d’aquesta eventualitat el Port de Tarragona vetlla perquè s’adoptin mesures preventives de refredament de la mercaderia a fi d’evitar riscos: rebaixa de l’alçada de les piles a 1,5 metres, segregació en diverses piles més petites o àrees de refredament separades i ampliació de la superfície ocupada. A més, es procedeix a la remoció activa i continuada de les piles per tal de refredar i homogeneïtzar la temperatura. 

L’estella, energia per a calderes 

L’estella de fusta és un material combustible fruit de la trituració de biomassa forestal. El seu poder calorífic pot oscil·lar entre les 3.000 i les 3.300 kcal/kg, en funció de l’espècie vegetal utilitzada. És una de les fonts de biomassa d’origen forestal utilitzades com a font d’energia en calderes, conjuntament amb la llenya i els residus de serradores.