Tarragona Impulsa posa en marxa un programa per trobar feina adreçat a major de 30 anys

El programa 30 plus té com objectiu reincorporar les persones de 30 anys o més al mercat laboral

Per . Actualitzat el

Tarragona Impulsa torna a posar en marxa el programa 30 plus que té com objectiu reincorporar les persones de 30 anys o més al mercat laboral. Aquest any, s’han ampliat les places fins a 40 per tal d’arribar a més persones tenint en compte l’actual context de crisi i destrucció de llocs de treball. Aquesta és la cinquena edició del programa que compta amb una inserció del 100%. El conseller d’Ocupació Manel Castaño ha destacat que “estem molt satisfets de haver augmentat les places d’aquest programa i arribar als 40 contractes, tenint en compte l’actual context econòmic”.

Per participar en aquest programa només cal tenir 30 anys o més, estar inscrit com a demandant d’ocupació, ser resident a Tarragona o al Tarragonès i ser seleccionat a través del Servei Municipal d’Ocupació de l’Ajuntament de Tarragona. Els contractes que es formalitzin a través del programa hauran de tenir una durada mínima de 6 mesos, i han de ser de com a mínim del 50% de la jornada. Els participants hauran de cursar una formació d’una durada mínima de 20 h, que serà gratuïta i obligatòria. 

Per la seva banda, les empreses que participin en aquest programa rebran una subvenció per la contractació dels participants d’un mínim de 6 mesos fins un màxim de 9. Aquesta subvenció és compatible amb altres incentius fiscals i bonificacions en quotes a la seguretat social, establertes segons la normativa laboral vigent. En aquest programa hi poden participar tot tipus d’empreses, persones autònomes, societats civils privades, entitats i institucions sense afany de lucre, excepte les empreses de treball temporal, centres especials de treball, i empreses d’inserció, amb centre de treball ubicat a Catalunya. Cada empresa pot signar un màxim de 5 contractes subvencionats.