Els gànguils fan un total de 500 viatges amb material d’escullera per al moll de Balears

Aquests vaixells han acabat les seves tasques amb 645.000 tones de material rocós transportat

Per . Actualitzat el

La construcció del moll de Balears del Port de Tarragona segueix a bon ritme i dins del calendari previst. Bona prova d’aixó és la finalització de les tasques que han dut a terme els gànguils Darss i Zingst. Entre totes dues embarcacions han transportat 645.616 tones de material d’escullera en més de 500 viatges des de la pedrera del Vallcarca (Garraf) fins al Port de Tarragona.

Aquesta operativa que ha dut a terme el Port de Tarragona ha suposat un estalvi del 60% d’emissions de CO2 a l’aire, en treure 40.000 camions de la xarxa viària, una clara aposta per la mobilitat sostenible.

Els gànguils són un tipus d’embarcacions molt característiques ja que descarreguen el material obrint la bodega per la meitat, gràcies a unes comportes abatibles, i deixen anar el material al lloc previst via satèl·lit. Es tracta d’una operativa que ha permès avançar de manera molt àgil en la consecució dels objectius de l’obra ja que no havien de fer maniobres d’entrada i sortida i la descàrrega de material era molt ràpida.

El primer viatge es va realitzar el passat mes de juny pel gànguil Darss i l’últim va ser la setmana passada pel gànguil Zingst. Cadascun d’aquests gànguils disposava d’una capacitat de càrrega de 1.500 tones. Entre els dos vaixells han transportat diàriament 6.000 tones de material de la pedrera. Si aquestes tones s’haguessin transportat per carretera, haguessin suposat el pas de 240 camions al dia.

Els treballs es feien cada dia de la setmana, en horari continu i en una freqüència horària de 10 hores, 8 hores que dura l’anada i la tornada entre Vallcarca i Tarragona i viceversa, i 2 hores més de càrrega i descàrrega de la pedra. En total, 4 viatges diaris.

Balears avança dins del calendari previst
La primera connexió realitzada entre el dic sud i els caixons del moll de Balears del Port Tarragona ja permet arribar per mitjans terrestres als caixons instal·lats. Aquest avanç, juntament amb la construcció del dic nord li donarà una forma molt distingible al nou moll.

La finalització d’aquesta nova infraestructura augmentarà la capacitat per a rebre més visitants i en millors condicions, amb una línia d’atracada total de 700 metres, ja que, en 240 d’aquests 460 metres de llargada, es podrà atracar en ambdós costats i s’afegeix la zona del dic de Llevant. Amb tot s’ha arribat a doblar el nombre de creuers que podran atracar simultàniament i, també, acollir els creuers més grans del món.

A més, el Port de Tarragona ha dissenyat aquest moll com un moll multipropòsit, d’aquesta manera podrà rebre diferents tipus de tràfics portuaris ara i en el futur. Actualment, la prioritat es destinar-lo a l’activitat creuerística i s’espera que entri en funcionament a mitjans de l’any vinent. La nova infraestructura tindrà una vida operativa
Tarragona, 18 de novembre de 2020