El Port Tarragona inspecciona les seves infraestructures amb un dron submarí

Les inspeccions i seguiment del Pla de Conservació tenen una durada de 3 anys i un cost de 189.000€

Per . Actualitzat el

El Port de Tarragona inicia inspeccions i seguiment del Pla de conservació de les seves infraestructures clau amb l’ajuda d’un dron submarí. El cost total d’aquestes inspeccions és de 189.000€ i estan recollides en el Pla de conservació del Port de Tarragona amb una durada de 3 anys.

El pla estableix unes pautes per realitzar de forma periòdica diferents tipus d’inspeccions per tal de determinar l’estat de conservació dels grans elements de la infraestructura del Port com dics, molls o ponts. D’aquesta forma es poden detectar avaries abans de que causin danys o accidents i establir les reparacions o actuacions de conservació oportunes.

En el servei adjudicat s’han contractat les inspeccions a realitzar durant el període de de 3 anys. Aquests serveis, en línies generals, son:
• Inspecció visual submergida de tots els paraments verticals dels molls fins al fons marí i dels dics exteriors, realitzada amb un ROV (un dron submarí).

• Inspecció visual emergida de tots els paraments verticals dels molls i dels
dics exteriors, realitzada amb dron i per persones.

• Control taquimètric dels paraments verticals dels molls amb un dron per
controlar els assentaments.

• Batimetria amb una sonda multifeix per estudiar el fons marí.

• Estudi amb làser lateral dels paraments dels molls i paraments verticals per
detectar averies.

• Inspecció visual dels ponts.

Les tasques d’inspecció han començat per l’estudi del moll de Cantàbria, on en aquests moments han començat les inspeccions visuals submergides dels paraments verticals amb l’ajuda d’un ROV (dron submarí.

Aquestes inspeccions amb ROV duraran fins a principis de l’any que ve fins a completar tots els molls i dics del Port de Tarragona. Un cop acabades les tasques amb el dron submarí es continuarà treballant en la resta d’inspeccions a realitzar utilitzant altres sistemes com sondes o làsers.