Cinc projectes finals del Cicle d’Innovació Oberta 2020

Les propostes s’han treballat durant l’any 2020 en sessions organitzades dins de l’ecosistema d’innovació del Port’ (Som-Inn Port)

Per . Actualitzat el

Aquest mes de novembre, l’Ecosistema d’Innovació del Port de Tarragona, Som-Inn Port, ha presentat, virtualment, els cinc projectes finals del ‘Cicle d’Innovació Oberta 2020’. En una sessió virtual, totes les persones implicades han explicat el recorregut fet durant el Cicle d’Innovació Oberta 2020: els reptes plantejats, les idees/solucions proposades, els prototips efectuats i els aprenentatges realitzats. En paraules del president del Port, Josep M. Cruset, la trobada “és la resposta als reptes de futur en forma d’objectius tangibles assolits a partir l’energia invertida, la col·laboració i l’esforç de totes les persones implicades, d’empreses i entitats de l’entorn del Port de Tarragona”.

Els projectes presentats han estat dissenyats per cèl·lules d’innovació formades per persones relacionades amb l’entorn del Port de Tarragona i amb la Comunitat Portuària. Un o més representants de cada cèl·lula d’innovació han estat els encarregats de presentar un prototip o predisseny del seu projecte desenvolupat dins del programa Som-Inn Port, un espai creat pel Port de Tarragona per treballar en l’impuls d’una innovació oberta basada en la intel·ligència col·lectiva i integrat per empreses i entitats de la comunitat Portuària i el conjunt dels stakeholders per innovar en processos, serveis i models de negoci.

Cal afegir que properament el Comitè d’Innovació de l’APT es reunirà per estudiar les solucions proposades per les cèl·lules i valorarà les possibilitats d’implementació d’aquests projectes en funció de les prioritats estratègiques i comercials dels propers anys al Port.

Els 5 reptes innovadors de Som-Inn Port

La “Cèl·lula d’Innovació 1” ha assumit buscar una resposta al repte “Com s’hauria d’adaptar el Port amb l’arribada de vehicles pesats autònoms”. La solució proposada i el prototip elaborat consisteix en una plataforma que utilitza Internet de les Coses (IoT) per facilitar la circulació i l’operativa dels vehicles autònoms (VA) dintre del recinte portuari, amb instal·lació de sensors en llocs concrets del port que enviïn informació en temps real de la situació dels VA a la plataforma.

La plataforma integra les operacions logístiques que han de realitzar els VA i els vehicles convencionals. Els propietaris dels VA, les terminals i la mateixa APT podran veure la situació dels vehicles en tot moment accedint a la plataforma que aglutinarà la informació dels sensors.

La “Cèl·lula d’Innovació 2”, ha reballat el repte “Com podríem optimitzar la disponibilitat de línia d’atracada de moll per a l’atracada de vaixells i les seves operatives vinculades?” La resposta a estat el disseny d’una possible aplicació que s’ha anomenat “PORT CO-OPTIM”, per a web o per smartphones, basada en intel·ligència artificial.
Aquesta aplicació permetrà monitoritzar les operacions de càrrega/descàrrega, facilitar la col·laboració dels usuaris en l’aportació de la informació “just in time”, millorar la planificació d’escales, optimitzar la línia d’atracada, millorar l’aprofitament de les infraestructures, el control d’stocks i l’aportació en temps.
La solució proposada se situa en la línia de resoldre una necessitat molt present en el canvi tecnològic actual: la necessitat de recollir dades rellevants de les operatives portuàries i disposar-ne al moment per prendre decisions per tal de millorar i optimitzar les operatives, amb l’objectiu principal d’augmentar la competitivitat i fer un pas endavant en termes de qualitat i quantitat.

En tercer lloc, la “Cèl·lula d’Innovació 3” ha intentat resoldre el repte “Com podríem no haver de netejar en el recinte portuari (terra i làmina d’aigua) promovent la sostenibilitat de forma col·laborativa?”
La seva resposta ha estat proposar el desenvolupament d’una aplicació per identificar incidències dins del Port de forma col·laborativa i difondre bones pràctiques. Amb aquesta solució es vol contribuir a aconseguir els objectius de sostenibilitat ambiental del “Pla de Sostenibilitat del Port de Tarragona”, minimitzar els efectes de les incidències que es produeixin en el recinte portuari, donar visibilitat a les bones pràctiques implementades per les empreses de la comunitat portuària, conscienciar i responsabilitzar.

És una aplicació que busca la millora continua amb l’objectiu de “residus zero” dins del Port de Tarragona. Les funcionalitats de l’aplicació són: Identificar i comunicar les incidències de forma ràpida i senzilla, fent seguiment de les mateixes fins al seu tancament; guia de bones pràctiques i recomanacions i contactes crítics per resoldre les incidències.

La “Cèl·lula d’Innovació 4” ha fet front a la responsabilitat de proposar una solució per al repte “Com podem ajudar a les empreses del territori a maximitzar l’ús del transport ferroviari posant a la seva disposició la infraestructura i el coneixement sobre fluxos del Port?”

La resposta d’aquest grup de treball ha estat proposar “PORT 2 PORT”, una plataforma dirigida a les empreses del territori, caps de logística, transportistes i altres agents de la cadena de subministrament, i a l’APT. Es tracta d’un espai web amb un marketplace que connecta a diferents agents de la logística del Camp de Tarragona i ajuda a potenciar les rutes i serveis amb el Port. La plataforma, mitjançant un cercador, permet visualitzar la millor ruta tenint en compte aspectes importants com són el tipus de càrrega, tipus de transport, CO2 emès, transit time, documentació legal, i tot sempre potenciant el transport ferroviari i Tarragona com a Port de referència en les empreses del territori.

Finalment, la “Cèl·lula d’Innovació 5” ha treballat una solució per al repte “Com podríem potenciar la marca Port de Tarragona amb la col·laboració dels agents de la Comunitat Portuària?”. La resposta ha estat “Som-Inn Port Ventures”, iniciativa de Corporate Venturing amb l’objectiu de crear sinergies entre el Port de Tarragona i les empreses emergents del territori. El que es proposa és oferir una oportunitat per créixer als projectes emprenedors del territori. Se’ls oferiria un espai físic i recursos per tal de desenvolupar d’una manera ràpida i efectiva la seva idea de projecte. La solució permetria potenciar la marca del Port de Tarragona amb la col·laboració dels membres de la comunitat portuària i les empreses emergent del territori.