El dic sud connecta amb els caixons del futur moll de Balears del Port Tarragona

Aquesta primera connexió permet arribar per mitjans terrestres als caixons ja instal·lats

Per . Actualitzat el

La primera connexió realitzada entre el dic sud i els caixons del moll de Balears del Port Tarragona ja permet arribar per mitjans terrestres als caixons instal·lats. Aquest avanç, juntament amb la construcció del dic nord, tancarà el moll de Balears per ambdós costats i li donarà una forma molt distingible. 

Aquest primer accés terrestre fins als caixons permet omplir els 11 fonaments de formigó amb el material transportat pels camions, al mateix moment que es construeix el trasdós amb pedraplè a la part posterior. De manera paral·lela a la construcció del dic sud i nord, la draga Ardenza realitza treballs auxiliars omplint des del mar els 11 caixons instal·lats. Aquest procés acaba de donar el pes i la consistència necessària als caixons, els fonaments del moll, per a les futures intervencions que s’hi faran. 

La construcció dels dos dics es realitza ja exclusivament per mitjans terrestres. Aquesta fase es fa mitjançant maquinaria pesant diversa com retroexcavadores, i amb transport de material des de la pedrera del Llorito, Tarragona i la pedrera Blanco de Reus, per mitjans viaris. En breu, la segona mota, situada al nord també connectarà amb els caixons, dibuixant així el contorn del moll de Balears. 

Balears, un moll sostenible 

Aquesta nova infraestructura augmentarà la capacitat per a rebre més visitants i en millors condicions, amb una línia d’atracada total de 700 metres, ja que, en 240 d’aquests 460 metres de llargada, es podrà atracar en ambdós costats i s’afegeix la zona del dic de Llevant. Amb tot s’ha arribat a doblar el nombre de creuers que podran atracar simultàniament i, també, acollir els creuers més grans del món. 

A més, el Port de Tarragona ha dissenyat aquest moll com un moll multipropòsit, d’aquesta manera podrà rebre diferents tipus de tràfics portuaris ara i en el futur. Actualment, la prioritat es destinar-lo a l’activitat creuerística i s’espera que entri en funcionament a mitjans de l’any vinent. La nova infraestructura tindrà una vida operativa molt llarga i el seu disseny -arribat el cas- permetrà reconvertir el seu funcionament cap a serveis per a sòlids a granel i altres tipus de mercaderies. 

El Port de Tarragona està estudiant l’ús de les connexions elèctriques per abastir d’energia als diferents equipaments auxiliars mentre estiguin atracats al moll de Balears i així poder evitar l’ús dels motors de combustió interna, reduint la contaminació i estalviant combustible mentre es troben a les instal·lacions portuàries tarragonines. Es tracta d’una infraestructura adaptada als nous reptes de futur que es planteja el Port de Tarragona, convertint així el moll de Balears en un moll sostenible.