Els autònoms ja poden sol·licitar l’ajut de 2.000 euros

El termini finalitzarà en 10 dies des d’avui o quan s’exhaureixi el pressupost de 20 milions d’euros addicionals destinat a aquest ajut d’urgència

Per . Actualitzat el

A partir de dilluns, a les 9 del matí, es podrà sol·licitar l’ajut de 2.000 euros que el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies donarà a les persones autònomes afectades per les conseqüències econòmiques de la crisi sanitària ocasionada pel COVID-19.

La sol·licitud s’ha de presentar via telemàtica a treball.gencat.cat/ajutautonoms

El termini per presentar la sol·licitud finalitzarà en 10 dies des d’avui o quan s’exhaureixi el pressupost de 20 milions d’euros addicionals per a portar a terme aquest ajut d’urgència del que se’n podran beneficiar 10.000 persones treballadores autònomes.

L’objectiu de l’ajut de 2.000 euros és afavorir el manteniment de l’activitat econòmica i pal·liar els efectes econòmics de la pandèmia d’aquest col·lectiu.

La nova partida pressupostària de 20 milions d’euros s’afegeix a la dels ajuts de 7,5 milions d’euros aprovats pel Departament el passat mes de març, que va beneficiar 8.869 persones autònomes.

En total, aquest 2020 el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies destinarà 62.660.500 d’euros a les persones autònomes en diferents actuacions, com ajuts econòmics directes i programes de formació i assessorament, que beneficien unes 44.000 persones

El nou ajut de 2.000 euros: Requisits

El nou ajut de 2.000 euros del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies és una prestació econòmica de pagament únic, que està destinat a afavorir el manteniment de l’activitat econòmica de les persones treballadores autònomes, persona física, i de les persones treballadores autònomes que formen part d’una microempresa davant els efectes de les noves mesures adoptades per fer front a la COVID-19 i les derivades de la nova declaració de l’estat d’alarma

Aquest ajut està destinat a les persones treballadores autònomes donades d’alta al Règim Especial de Treballadors Autònoms  (RETA) que exerceixin qualsevol l’activitat econòmica com a persona física a títol individual, mutualistes, societaris, socis cooperativistes, tots fins a un màxim de 6 persones incloses el titular o els titulars.

Els requisits que aquestes persones autònomes han de complir per presentar la sol·licitud són, en concret, els següents:

  1. Ha de tenir el domicili fiscal en un municipi de Catalunya.
  2. La base imposable de la darrera declaració de la renda de les persones físiques disponible de la persona sol·licitant ha de ser igual o inferior a 35.000 euros, en cas d’acollir-se al sistema de tributació individual, i d’igual quantia, en relació a la part de la base imposable corresponent al sol·licitant, en cas d’acollir-se al sistema de tributació conjunta.
  3. El rendiment net de l’activitat dels tres primers trimestres de 2020 no ha de superar l’import de 13.125 euros.

Aquest ajut de 2.000 euros és compatible amb qualsevol altre ajut, prestació, subsidi o subvenció, públics o privats, destinat a la mateixa finalitat, inclòs amb persones d’alta al règim general de la seguretat social i règims integrats.

  • MÉS INFORMACIÓ

treball.gencat.cat/ca/ambits/autonom/

gen.cat/contacte (Treball > Empresa. Autònoms)

Al 012 (de dll. a dv. de 8 h a 22 h) o al 93 622 04 00 (de dll. a dv. de 9 h a 14 h) o al 93 519 39 86 (de dll. a dv. de 8.15 h a 15 h)

Actuacions del Departament el 2020: 44.000 autònoms beneficiats 

Enguany, amb els imminents ajuts de 20 milions d’euros que Treball, Afers Socials i Famílies acaba d’aprovar, i que beneficiaran unes 10.000 persones, el Departament haurà destinat 62.660.500 d’euros a les persones autònomes en altres actuacions, com ajuts econòmics directes i programes de formació i assessorament, que beneficiaran en total unes 44.000 persones

1.- Partida de 7.500.000 d’euros, aprovada el març passat, destinada a les persones treballadores autònomes per a la compensació de pèrdues econòmiques causades pels efectes de la pandèmia.

Se’n van beneficiar 8.869 persones amb una ajuda mínima de 530 euros i una màxima de 2.000 euros

2.- PROGRAMA CONSOLIDA’T 2020

El programa CONSOLIDA’T 2020 ha enfocat les actuacions a donar una millor resposta de servei, suport i assessorament a les persones autònomes amb l’objectiu de fer front a la situació derivada del COVID-19.

S’han fet adaptacions davant l’actual situació que viuen les persones treballadores autònomes per la necessitat d’un major nombre d’accions d’assessorament ajustades a la realitat dels seus negocis.

Enguany, el Departament ha augmentat un 13,5% el pressupost del programa, fins a arribar a 1.040.500 euros i 13 entitats.

3.- Ajuts projectes emprenedors en el marc del programa de Garantia Juvenil

El Departament ha augmentat fins els 15 milions d’euros (+60%) aquest programa d’ajuts, per import de 10.000 euros, passant dels 6 milions de 2019 als 15 milions de 2020, per arribar a  les 1500 persones joves, entre 18 i 29 anys, amb l’objectiu que disposin d’una renda de subsistència durant la primera fase de posada en marxa de la seva activitat com a persones treballadores autònomes i, per tant,  en la creació de treball autònom inclòs en el marc del programa Garantia Juvenil.

4.- Programes de formació 2020 corresponent al Consorci per a la Formació Continua de Catalunya. El CFCC hi destina 6.720.000 euros que poden beneficiar unes 20.500 persones autònomes.

5.- Programes de suport a microempreses i autònoms per l’elaboració de projectes de transformació digital i/o models de negoci. El Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya ha pressupostat 2.400.000 euros per portar a terme aquesta iniciativa que preveu beneficiar 11.292 persones treballadores de 5.500 microempreses o autònoms amb persones treballadores contractades, de les quals 4.000 persones formen part del treball autònom.

6.- Programa d’incentius al manteniment de microempreses, que compta amb un pressupost de 5.000.000 euros presentats al pla de xoc per l’ocupació del mes de maig per beneficar al voltant de 1.100 persones treballadores autònomes i que ara s’amplia 5.000.000 euros més davant l’èxit de la convocatòria.