El PIB català continua caient però de manera menys intensa

Es passa una taxa interanual del -16,3% al -9,1% en el tercer trimestre de l’any

Per . Actualitzat el

L’evolució trimestral del PIB el tercer trimestre del 2020 mostra una taxa interanual del -9,1%, segons l’estimació avançada de l’Institut d’Estadística de Catalunya (Idescat). L’economia espanyola ha registrat una taxa interanual del -8,7% en aquest període i la UE27 del -3,9%. La taxa intertrimestral de Catalunya se situa en el 15,7% aquest tercer trimestre, que implica una recuperació important respecte del segon trimestre, quan la taxa va ser d’un -16,3%.

En el tercer trimestre tots els sectors econòmics presenten taxes de variació interanuals negatives, però la intensitat de les caigudes és molt inferior respecte als valors registrats al segon trimestre. Aquesta situació ha estat possible gràcies a la normalització de l’activitat econòmica en la majoria de sectors, conseqüència d’una millora de la situació sanitària i de la finalització de l’estat d’alarma.

L’evolució de la indústria mostra una taxa interanual del -8,2%. La recuperació del tercer trimestre és important, ja que en el segon trimestre la taxa interanual va ser del -19,4%. Algunes de les branques més significatives de l’economia catalana (alimentació, química i productes farmacèutics) pràcticament han recuperat la producció que tenien l’any anterior. La indústria de l’automoció reforça l’activitat el mes de setembre i té previst recuperar parcialment la producció perduda els darrers mesos. Finalment, hi ha algunes activitats com la producció d’energia elèctrica i arts gràfiques que presenten una tendència a la recuperació més lenta i mantenen nivells d’activitat força inferiors als disponibles el darrer any.

El sector serveis registra una reducció important de l’activitat (-9,3%), però que implica una recuperació notable respecte del trimestre anterior (que va caure un 20,5%). La finalització de les restriccions a la mobilitat i l’obertura de fronteres derivades de la fi de l’estat d’alarma han permès reactivar parcialment totes les activitats relacionades amb el turisme. Algunes activitats com el tràfic aeri i agències de viatges només s’han recuperat lleugerament respecte del trimestre anterior, ja que la caiguda de turistes de l’estranger ha estat important en un context internacional on s’han mantingut importants restriccions al lliure accés de viatgers. En canvi, l’hostaleria i la restauració han tingut una major activitat gràcies al turisme domèstic, però encara lluny dels nivells assolits l’any anterior. Algunes branques com els serveis de telecomunicacions, correus i activitats relacionades amb la informàtica han recuperat molt de pressa la seva activitat i, fins i tot, han superat la que tenien un any abans. Altres com el transport terrestre, marítim, les activitats relacionades amb l’ocupació i el comerç de vehicles mantenen una millora respecte del trimestre anterior, si bé tampoc han assolit l’activitat del 2019. Finalment, dins dels serveis destaca, tal com va succeir el trimestre anterior, l’augment dels serveis prestats per administracions públiques.

L’activitat en la construcció es redueix un 7,6% respecte del mateix període de l’any anterior, fet que representa una millora important en relació amb ell trimestre anterior (-28,0%). L’agricultura manté la tendència negativa de trimestres anteriors amb una taxa del -2,0%.