El projecte d’urbanització de Clarà-Munt es troba en exposició pública

El projecte es pot examinar a les oficines d’Urbanisme de l’ajuntament fins al 29 de novembre

Per . Actualitzat el

El projecte d’urbanització de la UAU5 Clarà-Munt es troba en procés d’exposició pública fins al 29 de novembre, després que s’hagi dut a terme la seva aprovació inicial, perquè les persones interessades el puguin examinar i presentar al·legacions si ho consideren oportú. El projecte es pot examinar a les oficines d’Urbanisme de l’Ajuntament de Torredembarra, amb cita prèvia, de 9 a 14 h, de dilluns a divendres.

Cal tenir present que aquest polígon d’actuació d’urbanització comprèn trams del carrer del Pirineu, del Bages i del Cadí i de la carretera de la Pobla de Montornès. Actualment, alguns dels carrers estan mig asfaltats, altres sense voreres o sense paviments, i en alguns casos sense enllumenat públic. De fet, es tracta d’obres d’urbanització pendents que s’haurien d’haver executat per part dels promotors i/o propietaris abans d’edificar i que no es van arribar a acabar en el seu moment. El projecte inicial té un pressupost de 276.864,35 € (IVA inclòs) que han de finançar els propietaris de les finques i un termini d’execució de tres mesos.

El regidor d’Urbanisme, Josep Maria Guasch, ha explicat que l’equip de govern considera vital que es vagin finalitzant les obres d’urbanització que ja s’haurien d’haver realitzat fa molts anys per part dels promotors i/o propietaris, i que no poden quedar zones amb habitatges construïts, molts d’aquests de primera residència, sense asfaltar o sense enllumenat.

Amb aquest projecte d’urbanització es preveu completar tota la urbanització de l’àmbit “UAU5 – Clarà Munt” amb l’execució de les obres necessàries de demolició, moviment de terres, pavimentació, senyalització, instal·lació d’enllumenat públic, infraestructura de comunicacions, mobiliari urbà, adequació de la zona verda i parc infantil i condicionament dels quadres o caixes elèctriques, per tal d’esmenar les mancances actuals de la zona conservant els elements d’urbanització ja existents.