L’EINA posa en marxa un Pla de xoc de reactivació ocupacional i empresarial

L’emergència econòmica i social provocada per la covid-19 ha incrementat un 30% l’atur respecte a l’any anterior

Per . Actualitzat el

Avui al matí, l’alcalde del Vendrell, Kenneth Martínez, ha presentat un pla de xoc de reactivació ocupacional i empresarial de L’EINA per donar resposta a l’increment notable de l’atur a causa de la pandèmia.

Davant de l’emergència econòmica i social provocada per la Covid-19, amb un increment notable de l’atur registral d’un 30% respecte l’any anterior, l’Eina ha treballat per donar resposta a aquesta nova situació. Per aquesta raó, s’estableix un pla de reactivació ocupacional i empresarial orientat a mantenir el compromís de foment de l’ocupació i empresarial al nostre territori.

Accions generals del servei

Atenció a usuaris Servei d’Ocupació i Espai Empresarial

– Servei d’atenció a persones aturades mitjançant cita prèvia

– Formació ocupacional presencial per a persones aturades, amb mesures de seguretat.

– Càpsules presencials d’orientació en diferents programes ocupacionals per donar una resposta ràpida a nous usaris afectats per la crisi.

– Sessions informatives de creació d’empreses (online i presencial)

– Assessoria especialitzada per donar una resposta ràpida a nous usuaris, empreses i comerços, afectats per la crisi.

Recursos digitals Servei d’Ocupació i Espai Empresarial

S’ha creat un seguit de recursos digitals que inclouen formació en xarxes socials, recerca de feina i millora de l’ocupabilitat i formació en entorn digital, així com diversos webinars de caràcter empresarial.

Accions del Servei d’Ocupació

Noves instal·lacions per a accions formatives

Adequació d’instal·lacions de l’antiga oficina de la OTG del Vendrell per realitzar accions formatives i d’orientació laboral. Més espais per oferir més cursos i amb més seguretat.

Plans d’Ocupació Reactivació ocupació i econòmica

a) Sol·licitud plans d’ocupació COVID TREFO subvencionats pel SOC. Contractació de 9 persones aturades (9 mesos)

b) Sol·licitud plans d’ocupació subvencionats per la Diputació de Tarragona. Contractació de 12 persones aturades. (6 mesos)

c) Plans d’ocupació subvencionats pel programa Treball als Barris (actiu des de juliol 2020). Contractació de 12 persones aturades (6 mesos)

Total, 33 contractes, pressupost 540 mil euros

Accions de l’Espai Empresarial

Ajuts per al manteniment i impuls d’autònoms i petites empreses

2a línia d’ajuts per al manteniment i l’impuls de les persones treballadores autònomes i petites empreses en el context de dificultats generades per la COVID-19.

L’Ajuntament del Vendrell, vol abordar de forma immediata les actuacions necessàries per pal·liar el dany causat per la pandèmia en les petites empreses del municipi, i així ha preparat aquesta 2a línia de subvencions públiques extraordinàries.

Un ajut de fins a 600 euros adreçada a persones treballadores autònomes, microempreses i petites empreses de fins a 15 treballadors, amb domicili del centre de treball al municipi del Vendrell, que hagin hagut de cessar la seva activitat a causa dels efectes del Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19, modificat pel Reial Decret 465/2020 i normes concordants, o que hagin tingut una reducció involuntària de la facturació d’almenys un 15 % corresponent al mes d’abril 2020, en comparació amb la del mes d’abril de l’any 2019, i que, a més, hagin registrat pèrdues econòmiques produïdes al mes d’abril de 2020, com a conseqüència dels efectes de la situació de crisi sanitària.

El procediment serà el de concessió directa, en la modalitat de concurrència no competitiva.

Quedaran exclosos d’aquesta línia de subvenció el perceptors de la primera línia de subvencions per al manteniment i l’impuls de les persones treballadores autònomes i petites empreses en el context de dificultats generades per la COVID-19.

L’ajut es podrà sol·licitar a través de la seu electrònica de l’ajuntament del Vendrell, complimentant el model normalitzat i aportant la documentació requerida, a partir de l’endemà de la publicació de la convocatòria.

Altres mesures de suport a empreses i comerç

Oficina de captació d’inversió i d’activitat econòmica del Baix Penedès

S’intensifica el contacte amb col·laboradors i administracions per tal de captar potencials noves inversions productives al territori. (Cambra, Invest in Catalonia…)

Sol·licitud subvenció Diputació de Tarragona: Projecte Marketplace

Projecte orientat a incentivar el consum de proximitat i ajudar el petit comerç, sector que ha patit d’una manera directa les mesures de confinament de la població aplicades durant la crisi sanitària a través d’un marketplace pels comerços del municipi.

L’objectiu d’aquest marketplace és incentivar el consum de proximitat i ajudar el petit comerç el que ha patit d’una manera més directa les mesures de confinament de la població aplicades durant la crisi sanitària. La plataforma ofereix als comerciants i a les parades del Mercat Municipal del Vendrell la possibilitat d’oferir els seus productes a través d’una botiga en línia. D’aquesta manera, es promou la presència digital d’aquests establiments perquè puguin arribar als consumidors i incrementar la seva visibilitat i les possibilitats de negoci i els clients poden fer les compres als comerços del municipi des de casa, amb més facilitats tant pel que fa a l’horari de recollida del producte com d’entrega a domicili.

Altres projectes

Ampliació de les instal·lacions de l’Eina del carrer Cami Reial per a nous espais formatius i orientació laboral. El projecte ocupa les antigues oficines del Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC) i té un pressupost d’uns 77 mil euros cofinanciats amb una subvenció PAM de la Diputació de Tarragona.