Nova línia d’ajuts per incentivar la creació de noves empreses a la ciutat

Destinades a empreses amb el centre de treball a Tarragona creades entre l’1 d’agost de 2019 i la data d’obertura de la convocatòria

Per . Actualitzat el

Avui s’aprovarà al plenari de l’Ajuntament de Tarragona la 3a convocatòria d’Ajuts per a fomentar l’inici d’activitats econòmiques a la ciutat de Tarragona. Es tracta d’ajuts destinats a autònoms, impulsors de societats i socis de cooperatives que hagin constituït una empresa amb el centre de treball a Tarragona entre l’1 d’agost de 2019 i la data d’obertura de la convocatòria. A més, aquesta nova convocatòria, com ha explicat el conseller d’Ocupació Manel Castaño incorpora canvis per adaptar-se als darrers canvis legislatius, i també per “facilitar que aquells nous emprenedors i empreses que hagin hagut de cessar l’activitat a causa de la covid-19 també s’hi puguin presentar”. La partida pressupostària destinada als ajuts és de 50.000 euros i vol servir per premiar aquelles empreses i autònoms que aposten per la ciutat de Tarragona en l’actual context econòmic.

Totes les propostes presentades seran avaluades i rebran una puntuació. Depenent de la valoració aconseguida els emprenedors rebran ajuts econòmics que oscil·laran entre els 2.000 i els 3.000 €. L’import rebut es correspondrà amb les despeses subvencionables que cada sol·licitant hagi justificat correctament. Entre aquestes despeses hi ha les quotes de la seguretat social, el lloguer de locals, el mobiliari o impostos relacionats amb l’inici de l’activitat econòmica, entre d’altres.

El període de presentació de sol·licituds està previst que s’obri a mitjans d’octubre però les empreses i els autònoms interessats ja poden començar a recopilar la documentació necessària com els models d’alta censal, l’alta al règim especial d’autònoms, certificats acreditatius del compliment de les obligacions tributàries i la Seguretat Social o les factures i justificants de pagament, entre altra documentació. El tràmit es realitzarà telemàticament a través del web http://etramits.tarragona.cat.

Els interessats poden resoldre els seus dubtes a Tarragona Impulsa al telèfon 977243609 (de 8 a 15h) tarragonaimpulsa@tarragona.cat.