El curs escolar comença a les comarques de Tarragona amb 115.718 alumnes i una plantilla de 9.120 docents

Hi ha 567 noves contractacions; de les quals 423 són personal docent

Per . Actualitzat el

El  curs comença aquest dilluns amb la previsió de 115.718 alumnes en diferents ensenyaments d’educació infantil, primària, ESO, batxillerat i FP  als  centres de les comarques del Camp de Tarragona i el Baix Penedès i ho fa amb les mesures per fer dels centres espais segurs per alumnes i personal educatiu.  Des del Departament d’Educació, el director dels Serveis Territorials, Jean Marc Segarra, remarca que amb els protocols establerts l’escola és el lloc més segur per un infant i adolescent fora de casa seva. “Volem espais segurs, tant pels alumnes com pel professorat, i per això s’aplicaran mesures de seguretat, prevenció, traçabilitat, control i seguiment”.

Per primera vegada, es comptabilitza una pèrdua d’alumnes respecte el curs anterior, amb  1.076 alumnes menys en total . La davallada més important es dona a l’educació primària –1.084 alumnes menys- i educació infantil -380 alumnes menys-. Per contra, l’ESO creix en 130 alumnes, la formació professional en 202, i el batxillerat en 48 alumnes. Pel que fa a l’educació especial hi ha estabilitat pel que fa a la matrícula

Per posar en marxa aquest curs s’han adoptat diferents mesures per fer front a la pandèmia en l’àmbit educatiu.

  • Accés al centre per torns per evitar aglomeracions, amb mascareta.
  • Ús de la mascareta a partir dels 12 anys. També als 6 anys els primers 15 dies i passat aquest temps en funció de l’evolució de la pandèmia si un territori ho requereix.
  • Sortida al pati per torns, amb mascareta.
  • Desinfecció i ventilació dels espais.
  • Ús de dispensadors de gel hidroalcohòlic i rentat de mans de l’alumat i professorat.

Jean-Marc Segarra remarca que tot i que les mesures poden semblar rígides s’han de seguir “perquè hem de complir amb el dret d’educació del nostre alumnat. L’escola ha de ser segura perquè ha de ser com la segona llar. No podem, tenir una generació d’alumnat que no hagi tingut la formació adequada, amb socialització i contacte amb la resta d’alumnat i professorat”.

567 noves contractacions a les comarques de Tarragona i dos instituts escola

Per poder donar resposta a les circumstàncies extraordinàries del curs actual, s’invertiran 370 milions d’euros a tot Catalunya per a la contractació de personal docent, pel pla d’educació digital i pel pla de millora d’oportunitats educatives. En matèria de personal docent i altre personal de suport, hi haurà 567 noves contractacions als centres educatius de les comarques del Camp de Tarragona i el Baix Penedès. D’aqueta xifra,  423 són exclusivament personal docent. Aquest reforç de professorat suposa la inversió més alta feta fins ara en personal docent per part del Departament d’Educació.

A més de la contractació de personal docent, també s’incrementa el personal d’atenció educativa amb  114 persones, i el personal d’administració i servei (PAS) amb 30.

A banda del personal, aquest curs arrenca amb la posada en marxa de dos nous instituts escola al territori: IE Joan Ardèvol a Cambrils i l’IE Coma-ruga al Vendrell. En total seran 7 centres d’aquesta tipologia al Camp de Tarragona i Baix Penedès.

Pel que fa a l’oferta formativa de Formació Professional, s’incrementa la FP amb quatre grups nous de cicles formatius de grau superior: A l’Institut Priorat faran el CFPS Integració Social, a Institut Baix Camp el CFPS Desenvolupament d’Aplicacions Multiplataforma, a l’Institut Francesc Vidal i Barraquer el CFPS Màrqueting i Publicitat i a l’Institut d’Horticultura i Jardineria, el CFPS Química i Salut Ambiental. També s’amplia l’oferta en programes de formació i inserció amb dos nous grups, un Cambrils i un a l’Institut Narcís Oller de Valls.

Pla d’educació digital de Catalunya

A nivell de Catalunya, aquest curs s’impulsa  el Pla d’educació digital de Catalunya, per tal de millorar la competència digital de l’alumnat, el professorat i els centres educatius, amb una inversió de 184,8 milions d’euros.  Els principals objectius del projecte són la transformació digital de les escoles, la dotació de dispositius per alumnat i professorat, la dotació de connectivitat per l’alumnat vulnerable i la creació d’una oficina tècnica per la coordinació del projecte.

Així, es repartiran un total de 300.000 ordinadors portàtils arreu de Catalunya per als alumnes de 3r d’ESO fins a la postobligatòria, amb una inversió de 99,7 milions d’euros. Al mateix temps, Educació facilitarà 110.000 paquets de connectivitat, amb  una inversió de 31’7 milions d’euros, per a l’alumnat vulnerable de totes les etapes amb la finalitat d’assegurar que aquest pugui seguir les classes des de casa seva en cas de confinament per quarantena.

També es preveu dotació d’equipaments informàtics per al professorat en cas de confinament, amb el repartiment de 85.000 dispositius entre els docents. I la instal·lació de xarxes LAN-WIFI a 1.230 centres educatius públics que no en disposen, que suposa una inversió total de 23’5 milions d’euros.

Pla de millora d’oportunitats educatives: 53 centres al territori

El curs 2020-2021 posa en marxa el Pla de millora d’oportunitats educatives, adreçat als centres amb complexitat educativa, amb un finançament  global de 48.050.188 euros a Catalunya. En total seran 53 centres al territori que participaran en aquest pla de millora. La iniciativa inclou un total de 19 mesures per tal de reduir les barreres econòmiques en els centres, per fer acompanyament i suport a l’alumnat, i per acompanyar les famílies. El pla té la voluntat d’atenció especifica a l’alumnat més vulnerable dels centres de més complexitat educativa perquè puguin compensar les desigualtats educatives derivades de la Covid-19.

Entre les mesures més destacades, es destinen 5 milions d’euros a l’accés equitatiu en sortides i colònies escolars; 4,2 milions per a garantir el material escolar; s’assignen 4 milions a tallers d’estudi i suport escolar i 5,7 milions a l’alumnat amb necessitats educatives especials. També es reforça el personal d’atenció educativa amb 13,5 milions d’euros.

L’espai de menjador, obert tot el curs

D’altra banda, una de les novetats és el manteniment dels ajuts de menjador durant tot el curs. En cas de confinament de centres educatius, es garantiran els ajuts de menjadors a tots els alumnes beneficiaris.

També aquest curs s’aprovarà el nou decret de l’espai del migdia, que incorporarà les conclusions del procés participatiu “Construïm junts l’espai del migdia” treballat per diferents actors de la comunitat educativa.

Aprovació de nous decrets

El curs que ve s’aprovaran nous decrets que es va aturar el seu tràmit a causa de la pandèmia. Es tracta del Decret de la programació de l’oferta educativa i del procediment d’admissió en els centres del Servei d’Educació de Catalunya; el Decret de Concerts Educatius.

També es dissenyarà el Programa de noves oportunitats –que s’aplicarà el curs 2021-2022- per  l’alumnat que no obté l’ESO i necessita d’un suport intensiu; i es posa en marxa el Pla pilot de religió islàmica i el Pla per a les escoles lliures de violència amb la formació al professorat. També en l’àmbit formatiu, es duran a terme durant tot el curs noves modalitats formatives per incrementar la competència digital docent.

En l’àmbit curricular, es dissenyaran els nous currículums de l’educació secundària obligatòria i el batxillerat i s’impulsarà una nova ordre d’avaluació en els cicles de formació professional.