La Diputació realitzarà tests serològics a tot el seu professorat

Els centres educatius de l’ens supramunicipal comencen el curs escolar el pròxim 14 de setembre

Per . Actualitzat el

Els col·legis d’educació especial, les escoles d’art i disseny i les escoles i conservatoris de música de la Diputació de Tarragona començaran el curs escolar 2020-2021 entre el 14 i el 21 de setembre amb les màximes mesures d’higiene i distància per garantir la seguretat del personal i de l’alumnat davant la situació de pandèmia causada per la COVID-19. Cada centre ha elaborat un pla d’organització específic que defineix les mesures i protocols a seguir, segons les indicacions establertes pels departaments de Salut i Educació de la Generalitat de Catalunya.

Els plans d’organització per al curs 2020-2021 en el marc de la pandèmia per la COVID-19  dels centres de la Diputació recullen les necessitats particulars de cada escola; les actuacions preventives que s’hi han dut a terme per garantir-hi la seguretat; les pautes que caldrà seguir durant les classes i en l’accés a les instal·lacions; els protocols d’actuació en cas que alguna persona tingui símptomes, hi hagi positius o rebrots al centre, o bé en cas que fos necessari dur a terme un confinament parcial o total. Els plans es podran consultar a la web de cada centre educatiu. El diputat delegat de Centres d’Ensenyament de la Diputació de Tarragona, Jordi Cartanyà explica que «els plans s’han redactat tenint en compte les particularitats específiques de cadascun dels centres educatius de la institució». Segons Cartanyà, «per la Diputació és prioritari garantir la seguretat de l’alumnat i dels equips docents. Però també és molt important que, tot i la situació, totes i tots el nostres alumnes puguin assistir a les classes i seguir amb la seva formació educativa».

La principal mesura d’actuació que s’ha dut a terme a tots els centres ha estat l’adaptació de les instal·lacions per tal que es pugui garantir la distància de seguretat a les aules i la ventilació necessària. Després d’una avaluació acurada dels espais, s’han hagut de reorganitzar alguns grups, s’ha reduït el nombre d’alumnes per aula, i s’ha contractat més personal o s’ha ampliat la jornada dels professors actuals quan ha estat necessari. A més, també s’hi han realitzat petites obres per obrir finestres o posar claraboies i s’ha adquirit i instal·lat més material tecnològic per tal de poder seguir algunes classes virtualment en cas que fos necessari i estar preparats si s’hagués de realitzar algun confinament parcial.

D’altra banda, s’ha reforçat el servei de neteja als edificis; es ventilaran les aules i es netejarà el mobiliari d’ús comú entre classe i classe; per evitar contagis s’han eliminat les màquines distribuïdores de menjar, els dispensadors d’aigua i les zones office; s’hi han establert circuits de circulació senyalitzats per garantir l’entrada i sortida de les instal·lacions de forma segura i esgraonada, i s’ha reforçat el personal de consergeria per vetllar que es compleixen les normes higièniques i de distanciament. En aquest sentit, també s’ha elaborat material informatiu per conscienciar, recomanar i recordar la importància de l’ús de la mascareta, del rentat de mans i el distanciament social, entre d’altres. A més, a cada centre s’ha designat un responsable i gestor de la COVID-19, normalment el director i l’equip directiu del centre.

Pel que fa al material de protecció, es dotarà a tot el personal d’Equips de Protecció Individual (EPI) que inclouen mascaretes, bates d’un sol ús i pantalles de plàstic, entre d’altres. A més, el professorat s’haurà de sotmetre a un test serològic abans de l’inici de les classes i se’ls facilitaran termòmetres i solucions hidroalcohòliques d’ús individual.

Per la seva banda, els alumnes també disposaran de gel hidroalcohòlic a l’accés al centre, a les aules i en altres espais comuns. A partir dels 6 anys, tots hauran d’accedir a l’escola amb mascareta i l’ús que se’n farà durant la sessió lectiva serà el que determini el departament d’Educació de la Generalitat. A l’entrada, hauran de posar-se gel a les mans i se’ls hi prendrà la temperatura. En cas que algú tingui febre durant el període lectiu, s’activarà el protocol d’aïllament establert al pla organitzatiu del centre. Un cop finalitzin les classes, els alumnes hauran de sortir de les instal·lacions, només se’ls permetrà romandre al centre si tenen un altra classe abans d’una hora i s’esperaran a un espai segur que s’ha habilitat per aquest cas. No es permetrà l’entrada de familiars, ni d’altres persones si no és per un motiu excepcional i amb cita prèvia.

A més de les mesures preventives generals, alguns centres comptaran amb materials especials per fer front a necessitats específiques. Per exemple, en el cas les escoles de música i els conservatoris es col·locaran pantalles protectores per l’alumnat d’instruments de vent i cor i pantalles de faristol per a les agrupacions de banda. O en el cas dels centres d’educació especial que també disposaran de mascaretes transparents pels alumnes que necessitin llegir els llavis o pijames de cotó, davantals de plàstic i guants per als usuaris amb qui no es pugui garantir la distància de seguretat.

Els plans d’organització per al curs 2020-2021 en el marc de la pandèmia per la COVID-19 s’han elaborat amb la coordinació del serveis de Gestió Acadèmica dels Centres Educatius i de la unitat de Seguretat i Salut de la Diputació. L’objectiu és vetllar per la prevenció i la salut dels alumnes i del personal dels centres educatius de la Diputació de Tarragona i adaptar les mesures de seguretat a les necessitats i particularitats de cada escola per tal que puguin continuar oferint un servei d’educació públic de qualitat amb totes les garanties.