S’obre el període de licitació per a la contractació del subministrament, instal·lació i manteniment de dispositius de videovigilància fixos

Per . Actualitzat el

La Junta de govern local del 24 d’agost va aprovar, a petició de la Regidoria de Seguretat Ciutadana, convocar la licitació per a la contractació del subministrament, instal·lació i manteniment de dispositius de videovigilància fixos, mitjançant procediment obert, amb l’objectiu d’assegurar la convivència ciutadana, l’erradicació de la violència així com prevenir la comissió de delictes i infraccions relacionades amb la seguretat pública, com són els robatoris i les ocupacions il·legals. Segons ha explicat el regidor de Seguretat Ciutadana, Fèlix Villazán, “el sistema de videovigilància contribuirà a millorar la seguretat ciutadana i la convivència però també servirà perquè els Mossos d’Esquadra puguin investigar possibles infraccions civils o penals i, en casos que es produeixin alteracions i desordres greus de la seguretat ciutadana, es podran fer servir les imatges obtingudes com a prova”.
La licitació es divideix en dos lots:

Lot 1: subministrament, instal·lació i manteniment de sis punts de lectura de vehicles, per un import de 114.690,41€. L’equip estarà compost per una càmera d’entorn i un armari exterior, amb característiques tècniques específiques que es detallen en el plec de clàusules. La utilització d’aquests equips estarà regulada per la Llei orgànica 4/1997, de 4 d’agost, per la qual es regula la utilització de càmeres de vídeo per gravar imatges i el seu posterior tractament.

Lot 2: certificació dels sis punts de control, per 9.071,37€. Una vegada estiguin instal·lades les càmeres, s’haurà de fer una prova de fiabilitat de cada dispositiu i certificar-ho.

La inversió total serà de 123.761,78€ a realitzar entre els anys 2020, 2021 i 2020:
Any 2020: Import 46.000€. S’instal·laran dues càmeres, una a l’entrada del Priorat (a la cruïlla que va a les dues parts del Priorat) i una en un dels accessos a La Miralba.
Any 2021: S’instal·laran dues càmeres, una a l’entrada de la Miralba i una altra en una de les entrades a Can Gordei.
Any 2022: S’instal·laran dues càmeres, una a l’altra entrada de Can Gordei i una a l’entrada de l’Esplai.

L’Ajuntament de la Bisbal del Penedès no tindrà accés directe a les imatges sinó que, aquestes, es gestionaran directament des de Mossos d’Esquadra i el titular de les dades que s’obtinguin mitjançant els dispositius serà la Direcció General de Policia. Per aquest motiu, el novembre de 2019 la Junta de Govern va aprovar un conveni de col·laboració amb el Departament d’Interior de la Generalitat de Catalunya per a l’execució d’un projecte pilot en matèria de videovigilància per part de la policia de la Generalitat – Mossos d’Esquadra.

El regidor de Seguretat Ciutadana, Fèlix Villazán, ha explicat que aquesta inversió es pot tirar endavant en el moment actual perquè el municipi compta amb fibra òptica, un requeriment imprescindible per poder transmetre les dades al servidor de la Direcció General de la Policia. Villazán ha detallat que “els equips funcionaran les 24h amb una mitjana de temps real de consulta de placa de vehicle inferior a 1 segon”.

Tota la informació sobre aquesta licitació es pot consultar al perfil del contractant. Les empreses interessades hauran de presentar les seves ofertes de forma electrònica. El termini per presentar proposicions serà del 26 d’agost al 9 de setembre, amdós inclosos.